Екологія: біологія взаємодії. V-04. Субсередовища і адаптації до них

Д. Шабанов, М. Кравченко
Екологія: біологія взаємодії

БІОСИСТЕМИ. БІОСФЕРА
ЕКОСИСТЕМИ. ПОПУЛЯЦІЇ
ОРГАНІЗМИ У ДОВКІЛЛІ
ЛЮДСТВО ТА ЙОГО ДОЛЯ

← V-03. Власне екологічні класифікації екологічних факторів

V-04. Субсередовища і адаптації до них

V-05. Найважливіші фактори в земній біосфері →

 

V-04. Субсередовища і адаптації до них

Середовище є єдиним цілим або складається з відносно незалежних блоків? Найімовірніше, правильним є друге припущення. Ці блоки часто теж просто називають "середовищами", так, можна говорити про внутрішньопопуляційне середовище (сукупність зв'язків з іншими особинами в популяції) або біоценотичне середовище (зв'язки з іншими видами в межах екосистеми). Втім, здається, що ці частини, з яких складається повне екологічне середовище, найправильніше називати "субсередовищами" (від лат. sub. — під, нижче чогось). Слід наголосити, що загальноприйнятого поділу середовища на субсередовища немає, але уважний аналіз цього питання, ймовірно, дозволить краще зрозуміти характер зв'язку біосистем з тим, що на них впливає.

Скільки субсередовищ слід виділяти всередині повного екологічного середовища? Мабуть, відповіді, що підійде на всі випадки життя, бути тут не може. Аналізуючи зв'язки із середовищем різних біосистем, ми зможемо виділити різну кількість відносно незалежних блоків. Як оцінити їхню незалежність? Дві субсередовища має сенс розрізняти, якщо пристосування до кожного з них є комплексом взаємопов'язаних ознак і слабко пов'язане з пристосуванням до іншого субсередовища.

Один із можливих переліків субсередовищ такий.

1. Біотопічне субсередовище. Сукупність важливих для організмів екологічних факторів, що з пов'язані з місцем проживання, з неживою природою.

2. Біоценотичне субсередовище. Сукупність зв'язків з організмами інших видів (хижаками, жертвами, паразитами, симбіонтами тощо).

3. Популяційне субсередовище. Сукупність зв'язків з іншими особинами у популяції.

Перші три субсередовища характерні для представників більшості видів. Однак якщо ми говоримо про сучасну людину, до цих трьох субсередовищ варто додати ще три.

4. Соціальне субсередовище. Сукупність зовнішніх зв'язків із соціумом, включаючи різноманітні інституції, економічне середовище, кар'єрні та інші обставини. Якщо відносини з ближнім колом (родичами та друзями) у людини є скоріше специфічно трансформованим популяційним субсередовищем, широке соціальне субсередовище (відносини з далеким колом, взаємодія з певними соціальними ролями) є прерогативою представників нашого виду.

5. Культурне субсередовище. Сукупність культурно переданих ознак (тобто властивостей організмів, які залежать від навчання). Зачатки культурного субсередовища характерні для багатьох інших видів, але тільки в людини воно набуває самостійності. Ми значною мірою існуємо у дійсності ідей та думок, ніж у світі явищ і процесів.

6. Технічне субсередовище. Починаючи з відносно недавніх історичних епох, людина все більшою мірою взаємодіє не з фізичною природою, не з іншими видами організмів і не з іншими людьми, а з технікою, що опосередковує та змінює ці взаємодії.

Цікаве завдання — порівняти адаптації до перерахованих шести субсередовищ (або іншого їх набору).

 

 

 

Додаткові матеріали:

Колонка: Пять сред нашей жизни