Д. Шабанов, М. Кравченко. Екологія: біологія взаємодії. Онлайн-підручник.

Тут розміщено онлайн-підручник курсу екології (або ж, як він зараз названий у навчальному плані біологів — «біоекології»), як він викладається на кафедрі зоології та екології тварин біологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Сюди ж додані онлайн-лекції. Автори — д.б.н., проф. Д.А.Шабанов та к.б.н. М.О.Кравченко. Підручник та курс загалом знаходяться у стані створення, перекладу та редагування. Автори будуть вдячні за конструктивну критику, пошук помилок та корисні поради

Яке зображення може стати символом цього підручнику і, загалом, курсу? Ми не знайшли нічого, що було б кращим за гравюру Пітера Брейгеля (точніше, гравюри Пітера ван дер Хейдена за рисунком Брейгеля) «Великі риби їдять маленьких риб». Це зображення, створене в 1557 році, ілюструє старе голландське прислів'я, але, як здається, його можна розглядати як значно ширшу метафору функціювання природи та відносин з нею людини.