Reptilia sensu lato

V. Reptilia sensu lato-01. Історія рептилій. Філа Synapsida

Рептилії розвивалися кількома еволюційними гілками. Найрізноманітнішими є діапсиди, але й інші групи мають виключний інтерес

V. Reptilia sensu lato-03. Практика#06. Порівняльна анатомія рептилій

Матеріали з порівняльної анатомії рептилій, які розглядаються на практичних заняттях

V. Reptilia sensu lato-04 Систематика сучасних рептилій

Систематика сучасних рептилій, побудована відповідно до найавторитетнішої онлайн-бази: Higher Taxa in Extant Reptiles

V. Reptilia sensu lato-05. Ряд Testudines — Черепахи

Не впізнати черепаху неможливо. Втім, уявлення щодо їх розташування на еволюційному дереві рептилій останнім часом суттєво змінилися. 

V. Reptilia sensu lato-13. Ряд Crocodilia — Крокодили

Крокодили. Великі, архаїчні, відносно нечисленні за кількістю видів, але цілком успішні (до появи людини) рептилії

V. Reptilia sensu lato-14. Герпетофауна (sensu stricto) Харківської області

Огляд рептилій Харківської області. Поняття "герпетофауна" іноді застосовують і для фауни рептилій, і для фауни амфібій. Це є прикладом трактування цього поняття sensu lato, у широкому розумінні. Герпетофауна sensu stricto (у вузькому розумінні) — це фауна власне рептилій, на відміну від батрахофауни — фауни амфібій.