Ви перебуваєте на сайті двох біологів, викладачів кафедри зоології та екології тварин біологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Batrachos (читається "Батрахос") — це грецька назва зелених жаб, об’єкта досліджень авторів сайту і загалом символу біології. Сайт створено на початку 2011 р.

Блог — це колонки D.Sh. тих часів, коли він був колумністом журналу Компьютерра, його фотографії та замітки. Інтернет-підтримку курсів D.Sh. и М_К забезпечують Новини и Курси, як онлайн-курс зоології хребетних, підручник екології тощо. Жаби etc — це статті членів групи популяційної екології амфібій Каразинського університету, а Джерела — навчальна література та інші корисні для студентів тексти. Мапа сайту

Batrachos створено за ініціативою авторів та під їх відповідальність. Автори вдячні за пошук помилок на сайті. Шановні читачі, будь ласка, реєструйтеся, запитуйте, сперечайтеся, коментуйте! Дякуємо за посилання на сайт у соцмережах та за підтримку посилань інших людей.

D.Sh., М_К

Нове на сайті

 

SexOnR–08_Tasks. Проблеми для вирішення та обговорення (Завдання I)

Шановні слухачі курсу! Щоб щось насправді зрозуміти, вам необхідно починати моделювання. Тут — деякі ідеї...

StatOracle–07 Описові статистики та розподіли

База первинних даних у R. Що далі? До того, як переходити до аналізу, часто необхідно визначити описові статистики та розподіли тих ознак, що досліджуються. 

StatOracle–06 Візуалізація даних з пакетом ggplot2

Пакет ggplot2 став певним стандартом графіки в R. Його найширші можливості є наслідком специфічної філософії побудови наукових зображень, яка в ньому реалізована

SexOnR–08_TwoSexes. Чому статей саме дві? (Опис проблеми III)

Чому статей дві, а не якась інша кількість? Тому що переважна більшість видів зі статевим відтворенням продукує два типи гамет

Як будувати таблицю для збору первинних даних емпіричного дослідження?

Заповіді збору та збереження емпіричних даних:    
1. Первинні, емпіричні дані (те, що "відповідає природа" на запит дослідника) — основа роботи! 
2. В емпіричних даних є відповіді на ще не поставлені питання, їх слід зберігати усе життя!
3. Структура таблиці з первинними даними має відповідати цілі дослідження, організовувати дані для аналізу
4. Первинні (емпіричні) дані дублювати у різних формах (паперовий лабораторний журнал, бланки, файли, фото записів...)
...

Біологія. Вступ до фаху. "I have a dream...": позитивний образ себе самого у майбутньому

Студентам "харківських" груп на практичних заняттях було запропоновано сформулювати, який вид діяльності є персонально для них привабливим, розповісти про свою мрію. Задання, запропоноване у вигляді анонімної гугл-форми, було сформульовано так:
"Спробуйте максимально чесно (тут потрібна чесність не лише перед іншими, а й, насамперед, перед самими собою) відповісти на питання, що стосується вашої власної моделі успішного майбутнього.
Як я уявляю себе успішним фахівцем? Що я роблю у бажаному майбутньому у своїх мріях як фахівець? В чому полягає задоволення, яке я від цього отримую?"

Біологія. Вступ до фаху. Сухий залишок: головні думки, що обговорювалися на заняттях

Відеозапис лекцій з курсу "Біологія. Вступ до фаху" не запланований, але головні думки, що обговорюються на лекції, будуть збиратися тут, на цьому сайті.

Біологія. Вступ до фаху. Корисні посилання

З 4 жовтня 2022 року автори цього сайту, Дмитро Андрійович Шабанов та Марина Олександрівна Кравченко (доцент тієї ж кафедри), спільно з Юрієм Гарійовичем Гамулею, деканом біологічного факультету Каразінського університету, починають викладання курсу "Біологія. Вступ до фаху" для студентів-першокурсників спеціальності "Біологія". Тут зібрані посилання, що є корисними для цього курсу

VII. Клас Mammalia-06. Екскурсії з Тетяною Атемасовою. Ссавці (презентація)

Ссавці біостанції Каразінського університету в Гайдарах: презентація Тетяни Андріївни Атемасової

V. Reptilia sensu lato-14. Герпетофауна (sensu stricto) Харківської області

Огляд рептилій Харківської області. Поняття "герпетофауна" іноді застосовують і для фауни рептилій, і для фауни амфібій. Це є прикладом трактування цього поняття sensu lato, у широкому розумінні. Герпетофауна sensu stricto (у вузькому розумінні) — це фауна власне рептилій, на відміну від батрахофауни — фауни амфібій. 

VI. Клас Aves-10. Екскурсії з Тетяною Атемасовою. Птахи населених пунктів

Презентація Тетяни Андріївни Атемасової, присвячена птахам, яких можна зустріти поруч з людиною

VI. Клас Aves-09. Екскурсії з Тетяною Атемасовою. Птахи узбережжя та луків

Презентація Тетяни Андріївни Атемасової, присвячена навколоводним птахам та птахам різних типів луків