Здача заліку з навчально-польової практики "індивідуальщиками": красти — невигідно!

Шановні студенти третього курсу!

Почну з того, що нагадаю вимоги до навчально-дослідних робіт студентів, НДРС. Більшість з тих, хто підготували та здали роботи, прочитали та чули вимогу, що роботи мають бути самостійними, але чомусь не звернули уваги на цю вимогу. Це — найважливіша вимога!.

Результатом виконання НДРС є презентація. Це не текст письмової роботи, розсуваний по слайдах. Це головні опорні точки. Серед них:
— відповідь на яке питання шукалася у роботі;
— як отримали дані; яку кількість емпіричних даних зібрали;
— як аналізували дані;
— які висновки отримані з аналізу даних; яка значущість цих висновків.

Добре, якщо ви зібрали власні дані. Втім, допускається застосування даних інших авторів з оприлюднених джерел. Це можливо тому, що існує велика кількість джерел, де наведені емпіричні дані, що оброблялися певним чином, щоб знайти відповідь на питання, що цікавили автора публікації (відповідали меті тієї роботи, якою ви користуєтеся). Досить часто ці ж дані можуть бути використані для відповіді на інші питання. Таким чином, ціль вашої роботи має бути якоюсь іншою, ніж ціль авторів публикації, з якої ви узяли дані.

Важливіша вимога до ваших досліджень (і, зрозуміло, презентацій): усі запозичення мають бути коректно оформлені.

Якщо ви використовуєте дані інших авторів, на їх роботи мають бути дані посилання. Якщо ви використовуєте фрагменти тексту інших авторів, ці фрагменти мають бути оформлені як цитати (узяті у лапки, і відразу після них має бути посилання). Якщо ви використовуєте якісь ілюстрації крім тих, що зробили самі, ви маєте це вказати. Навіть застосування кліпартів для прикрашення презентації потребує посилання на джерело (припустимо, онлайн-бібліотеку з певним URL — інтернет-адресою).

Перше питання, яке я і мої колеги вирішують, коли дивляться на вашу роботу: "відкіля це узялося". Якщо це ваші дані, або дані інших авторів, що були вами коректно використані, їх можна аналізувати — наскільки вдало обрано мету та сплановано дослідження, наскільки вірно зібрано, проаналізовано та інтерпретовано дані, наскільки обґрунтованими є висновки. Якщо ні — зроблена вами імітація наукової роботи відправляється у смітник.

На цій сторінці я поясню, чому відхилено певну кількість ваших робіт. На цьому етапі я пожалію їх авторів та не буду вказувати їх прізвища. Річ у тім, що крадіжка текстів інших людей, фальсифікація наукових робіт є суттєвим порушенням наукової етики. Щоб через багато років (а я сподіваюсь, що цей сайт буде існувати ще досить довгий час) хтось не узнав, що певна людина, яка зараз вчиться на третьому курсі нашого університету, є крадієм чужої інтелектуальної власності, я буду вказувати лише назви робіт. 

Взаимная толерантность хищных птиц и человека, их устойчивое сосуществование. Адаптабельность хищных птиц к антропогенным воздействиям”. Безхитрісна компіляція тексту з інтернет-джерел. Крім іншого, навіть якщо б така робота була виконана самостійно, вона не могла б бути визнаною НДРС: це потік свідомості, що не спирається на конкретні факти. Вірогідно, для учнівської робити, що була виконана у Росії за Уралом (одне з джерел тексту), це було визнано припустимим. У якості дослідницької роботи у Харківському університеті це неприйнятно.
Оцінка — 0, автор має надати іншу роботу на іншу тему.

"Исследование видового разнообразия и морфофункциональных особенностей домашних голубей". Дані, що узялися невідомо відкіля. Відсутній аналіз адекватними методами. Анекдотичні висновки, які я наведу повністю.
"Выводы
1) Самым распространенным выявился вид Беспородных голубей.
2) Наиболее  распространенная порода: мясные и декоративные.
3) Изучили продолжительность насиживания и сроки развития у различных видов голубей.
4) Изучив морфофункциональные особенности домашних голубей
".
Породи або види? Як можна вивчати видове різноманіття представників одного виду? Оскільки у роботі не наведено кількісних оцінок поширеності порід, як можна зробити другий висновок? І мова йде про одну породу або кілька? Щодо третього та четвертого висновків... У висновках не повідомлюють про те, що вивчили авторі робіт; у висновках мають міститися результати дослідження.
Оцінка — 0, автори можуть або докорінно переробити цю роботу (для цього треба визначитися, що вони досліджували, навести джерела даних та пояснити обробку) або надати іншу роботу на іншу тему.

"Редкие и инвазивные виды рыб бассейна Северского Донца". Фальсифікація. Узято роботу Г.О.Шандикова та Г.Л.Гончарова 2008 року. Посилання на цю роботу нема, є посилання на ті джерела, якими користувалися автори.
Оцінка — 0, автор має надати іншу роботу на іншу тему.

"Адаптация домашних животных к жизни на улице. Бездомные и одичавшие собаки". Текст з інтернет-джерел. Чужі фотографії. Вкрадені речення з посиланнями не на ті джерела, з яких узяті ці речення. Діаграми на підставі даних, що узялися невідомо відкіля. Мета незрозуміла, оформлених висновків немає.
Оцінка — 0, автор має надати іншу роботу. Подарувати ідею, як зробити роботу на близьку тему, щоб це була ваша робота? Пройти кілька разів від метро до свого дому (або гуртожитку), реєструючи зустрічі з собаками (або птахами). Порівнювати дані, зібрані при однаковій погоді. Встановити, чи випадковим є розподіл зустрічей за маршрутом, або чи значущою є різниця у кількості зустрічей у різні рази. Сформулювати гіпотезу, що пояснює це явище, визначити, як цю гіпотезу можна перевірити... Ви вважаєте, що таких результатів буде замало? Краще маленький свій результат, ніж гора вкраденого!

"Забота о потомстве. Сравнение на примере семейства кошачьих". Текст з інтернет-джерел. Чужі фотографії. Відсутність будь-яких елементів дослідження і будь-яких посилань. У середині роботи — ані з чим не пов'язана діаграма ("соотношение типов материнства по-кошачьи") на підставі даних, що узялися невідомо відкіля. Мета незрозуміла, оформлених висновків немає.
Оцінка — 0, автор має надати іншу роботу.

"Значительное увеличение массы тела южных подвидов леопарда по сравнению с северными подвидами".
Слід зазначити, що дослідження є засобом досягнення певної мети. Задаючи мету, автори роботи самі визначають, як їх будуть оцінювати. Читаємо:
"Цель: установить причину увеличения массы тела африканского подвида леопарда от остальных подвидов
Задачи:  выделить основные факторы, которые оказывают влияние на формирование массы тела и рассмотреть как именно это происходит на примере каждого подвида.
Методы исследования: информационно-аналитические, индукция
".
Текст з низкою тверджень, що робляться незрозуміло на якій підставі (посилань у тексті нема, є лише список джерел у кінці; з п'яти джерел — два фільми, посилання неповні). Наведено опис особливостей різних підвидів (без посилань). Підвиди характеризуються за різними ознаками. Обробка незрозуміла; автори догадуються, які з перелічених факторів впливають на розмір особин. Наведемо один висновок з трьох:
"В ходе исследования не удалось обнаружить четкой прямолинейной зависимости массы леопарда от одного конкретного фактора, и при этом наблюдается существенное различие масс (в пределах 20 -25 кг), но прослеживается зависимость от нескольких сцепленных между собой причин. Таким образом, на формирование большой массы тела африканского леопарда оказывает среда обитания, которая состоит из горных лесов или заболоченных участков и богатая кормовая база, состоящая из крупных животных. На массу индийского леопарда влияет среда обитания и здоровый генофонд популяции, масса цейлонского леопарда достигает больших размеров благодаря отсутствию конкурентов и богатой кормовой базе, а переднеазиатский леопард адаптируется к условиям неблагоприятной среды и поэтому его масса меняется и колеблется в широких пределах".
Це — потік свідомості, певні догадки, підстави для яких не обговорюються. 
Оцінка — 0, автор має надати іншу роботу або докорінно переробити надану. Наприклад, якщо з конкретних вказаних джерел будуть отримані оцінки певних факторів, що можуть впливати на вагу особини, для усіх (або майже усіх) порівнюваних підвидів, визначена кореляція на її підставі буде зроблено висновки з зазначеною значущістю, цю роботу можна буде вважати дослідницькою. 

Кілька робот не містять кричущих ознак фальсифікації. Оцінка за них буде обговорюватися мною з колегами. Можливо, ми попросимо авторів доробити свої презентації або надати відповіді на наші питання. Оцінки за ці роботи будуть повідомлені дещо пізніше. 

Далі буде...