IV. Amphibia sensu lato-05. Систематика сучасних амфібій


     

 

Дмитро Шабанов, Марина Кравченко. 
Online-курс зоології хребетних (у стані редагування)

 

I. Vertebrates Zoology
II. Архаїчні групи: Acraniata, Tunicata, Agnatha
III. Pisces

IV.05. Систематика сучасних амфібій

IV. Amphibia sensu lato
V. Reptilia sensu lato
VI. Клас Aves
VII. Клас Mammalia

IV.04. Порівняльна анатомія амфібій   IV.06. Ряд Gymnophiona — Безногі →

 

Систематика сучасних амфібій

У цьому курсі ми прийняли поділ Amphibia sensu lato (у широкому сенсі) на чотири підкласи, до числа яких входить підклас Reptiliomorpha, що належить до еволюційної гілки рептилій. Amphibia sensu stricto, тобто група, яку можна називати батрахоморфами, розглядається тут у складі трьох підкласів: Labyrinthodontia, Lepospondyli та Lissamphibia. Найдавніший з підкласів батрахоморф, Labyrinthodontia, проіснував з девону по крейду і вимер. Наслідком того, що гімнофіони тут розглядаються як представники підкласу Lepospondyli, є дещо незвичний порядок розгляду рядів, за якого безногі стоять у системі першими.

Система сучасних амфібій наведена відповідно до міжнародної бази Amphibian Species of the World. Наведену тут систему відкориговано відповідно до стану бази на березень 2022 року; можна припустити, що за найкоротший час цю систему вже можна буде вважати застарілою (особливо щодо кількості видів та родів). В названій онлайн-базі родини всередині рядів розташовані за абеткою; тут вони вишикувані у більш "осмисленому" порядку, що відповідає Family Phylogeny, яка запропонована іншою міжнародною базою, AMPHIBIAWEB. Порівняння двох баз виявляє деякі розбіжності, що стосуються переважно того, розглядаються певні групи у статусі родин або підродин. Втім, в цілому уявлення про систематику сучасних амфібій є більш-менш усталеними.

Для студентів II курсу, які вивчають зоологію хребетних, знання всіх родин ніяким чином не є обов'язковим. Ті родини, які вважаються обов'язковими для вивчення студентами у загальному курсі зоології хребетних (і внесені до підсумкового тесту) виділені у наведеній нижче системі цегляним кольором.

Слід обговорити логіку, за якою утворюються назви родин. Дещо спрощуючи, можна виділити два підходи: "як у латині" (усі родини мають однакові закінчення, що відповідають латинському "-idae"), або "як в англійській" (назва родини — це просто назва якихось характерних представників у множині). Родина Salamandridae відповідно до першого підходу має називатися "Саламандрові", а відповідно до другого — "Саламандри". А як правильно? Який варіант обрати і послідовно використовувати, той і буде правильним. Тут обрано другий, і це пов'язано з тим, що першого варіанту неможливо притримуватися послідовно. Припустимо, Salamandridae — Саламандрові (так, до речі, перекладають у більшості джерел). Але у будь-якому разі Plethodontidae — Безлегеневі саламандри. Оскільки підхід "як в англійській" використовується у разі Plethodontidae, ми будемо використовувати його і у разі Salamandridae.

Клас Amphibia — Амфібії (Земноводні): 3 ряди; 77 родин; ~557 родів; ~8443 видів

Підклас Lepospondyli — Тонкохребцеві

Ряд Gymnophiona (10 родин; 33 роди; 214 видів)

     

1. Родина Rhinatrematidae (3 роди; 14 види)

     

2. Родина Ichthyophiidae (2 роди; 57 видів)

     

3. Родина Scolecomorphidae (2 роди; 6 видів)

     

4. Родина Chikilidae (1 рід; 4 види)

     

5. Родина Herpelidae (2 роди; 10 видів)

     

6. Родина Caeciliidae (2 роди; 43 види)

     

7. Родина Typhlonectidae (5 родів; 14 види)

     

8. Родина Grandisonilidae (7 родів; 24 види) 

     

9. Родина Dermophiidae (4 роди; 14 видів)

     

10 Родина Siphonopidae (5 родів; 28 видів)

Підклас Lissamphibia — Безпанцирні, Голі амфібії

Ряд Caudata (9 родин; 65 родів; 766 видів)

 

 

 

1. Родина Cryptobranchidae — Критозяберці (2 роди; 4 види)

     

2. Родина Hynobiidae — Кутозуби (2 підродини; 9 родів; 87 видів)
          Підродина Hynobiinae (8 родів; 76 видів)
          Підродина Onychodactylinae (1 рід; 11 видів)

     

3. Родина Sirenidae — Сирени (2 роди; 5 видів)

 

 

 

4. Родина Ambystomatidae — Амбістоми (2 роди; 30 видів)

 

 

 

5. Родина Salamandridae — Саламандри (3 підродини; 21 рід; 131 видів)
         Підродина Pleurodelinae (16 родів; 114 видів)
         Підродина Salamandrinae (4 роди; 15 видів)
         Підродина Salamandrininae (1 рід; 2 види)

     

6. Родина Proteidae — Протеї (2 роди; 9 видів)

     

7. Родина Rhyacotritonidae — Олимпійські амбістоми, Каскадні тритони (1 рід; 4 види)

     

8. Родина Amphiumidae — Амфиуми (1 рід; 3 види)

     

9. Родина Plethodontidae — Безлегеневі саламандри (2 підродини; 25 родів; 493 види)
         Підродина Hemidactyliinae (21 рід; 387 видів)
         Підродина Plethodontinae (8 родів; 106 видів)

Підклас Lissamphibia — Безпанцирні, Голі амфібії

Ряд Anura (3 підряди; 57 родин; ~459 родів; ~7463 видів)

 

Підряд Archaeobatrachia (4 родини; 7 родів; 26 видів)

     

1. Родина Ascaphidae — Хвостаті жаби (1 рід; 2 види)

     

2. Родина Leiopelmatidae — Гладконоги (1 рід; 3 види)

     

3. Родина Bombinatoridae — Кумки (2 роди; 9 видів)

     

4. Родина Alytidae — Повитухи (3 роди; 12 видів)

 

Підряд Mesobatrachia (6 родин; 20 родів; 360 видів)

     

5. Родина Rhinophrynidae — Носаті жаби (1 рід; 1 вид)

     

6. Родина Pipidae — Піпи (4 роди; 41 вид)
         Підродина Dactylethrinae (3 роди; 34 види)
         Підродина Pipinae (1 рід; 7 видів)

     

7. Родина Scaphiopodidae — Лопатоноги (2 роди; 7 видів)

     

8. Родина Pelodytidae — Мулові жаби, Хрестовки (1 рід; 5 видів)

     

9. Родина Megophryidae — Азійські часничниці (2 підродини; 11 родів; 300 видів)
         Підродина Leptobrachiinae (4 роди; 172 види)
         Підродина Megophryinae (7 родів; 128 видів)

     

10. Родина Pelobatidae — Часничниці (1 рід; 6 видів)

 

Підряд Neobatrachia (~7 надродин; 47 родин; ~432 роди; ~7062 види)

     

11. Родина Heleophrynidae — Жаби-привіди (2 роди; 7 видів)

     

12. Родина Calyptocephalellidae — Шоломоголови (2 родів; 5 видів)

     

13. Родина Myobatrachidae — Австралійські ропухи (2 підродини; 20 родів; 135 видів)
         Підродина Limnodynastidae (7 родів; 44 види)
         Підродина Myobatrachidae (13 родів; 91 вид)

     

14. Родина Rhinodermatidae — Жаби-носороги (2 роди; 3 види)

     

15. Родина Alsodidae — Шипогруди (3 роди; 30 видів)

     

16. Родина Hylodidae — Лісолюби (5 родів; 46 видів)

     

17. Родина Batrachylidae (4 роди; 12 видів)

     

28. Родина Cycloramphidae — Дискоголови (2 роди; 37 видів)

     

19. Родина Telmatobiidae — Андійські свистуни (1 рід; 61 вид)

     

20. Родина Ceratophryidae — Рогатки (3 роди; 12 видів)

     

21. Родина Hemiphractidae — Американські райки (6 родів; 119 видів)

     

22. Родина Hylidae — Райки (7 підродин; 44 роди; 745 вид)
         Підродина Acridinae (2 роди; 22 види)
         Підродина Cophomantinae (6 родів; 190 видів)
         Підродина Dendropsophinae (2 роди; 112 видів)
         Підродина Hylinae (18 родів; 174 видів)
         Підродина Lophyohylinae (10 родів; 90 видів)
         Підродина Pseudinae (3 рід; 13 видів)
         Підродина Scinaxinae (3 роди; 144 види)

     

23. Родина Pelodryadidae — Австралійські райки (2 підродини; 3 роди; 222 видів)
         Підродина Litoriinae (1 рід; 102 видів)
         Підродина Pelodryadinae (2 роди; 115 видів)

     

24. Родина Phyllomedusidae (8 родів; 67 видів)

     

25. Родина Bufonidae — Ропухи, Справжні ропухи (52 роди; 632 видів)

     

26. Родина Leptodactylidae — Свистуни (3 подродини; 13 родів; 232 вид)
         Підродина Leiuperinae (5 родів; 101 видів)
         Підродина Leptodactylinae (4 роди; 116 видів)
         Підродина Paratelmatobiinae (4 роди; 14 видів)

     

27. Родина Odontophrynidae (3 роди; 54 видів)

     

28. Родина Allophrynidae (1 рід; 3 види)

     

29. Родина Centrolenidae — Скляні жаби (2 підродини; 12 родів; 156 видів)
         Підродина Centroleninae (10 родів; 121 видів)
         Підродина Hyalinobatrachiinae (2 роди; 35 видів)         

     

30. Родина Aromobatidae (3 підродини; 5 родів; 132 видів)
         Підродина Allobatinae (1 рід; 59 видів)
         Підродина Anomaloglossinae (2 роди; 34 види)
         Підродина Aromobatinae (2 роди; 38 видів)

     

31. Родина Dendrobatidae — Дереволази (3 підродини; 16 родів; 204 види)
         Підродина Colostethinae (5 родів; 68 видів)
         Підродина Dendrobatinae (8 родів; 62 види)
         Підродина Hyloxalinae (3 роди; 59 видів)

     

32. Родина Ceuthomantidae (1 рід; 4 види)

     

33. Родина Eleutherodactylidae — Листкові жаби (2 підродини; 4 роди; 237 видів)
         Підродина Eleutherodactylinae (2 роди; 223 видів)
         Підродина Phyzelaphryninae (2 роди; 14 видів)

     

34. Родина Brachycephalidae — Короткоголови (2 роди; 77 видів)

     

35. Родина Craugastoridae (2 роди; 123 види)

     

36. Родина Strabomantidae (4 підродини; 17 родів; 773 видів)
         Підродина Holoadeninae (9 родів; 73 види)
         Підродина Hypodactylinae (1 рід; 15 видів)
         Підродина Pristimantinae (6 родів; 669 видів)
         Підродина Strabomantinae (1 рід; 16 видів)

     

37. Родина Nasikabatrachidae — Пурпурові жаби, Азійські носаті жаби (1 рід; 2 види)

     

38. Родина Sooglossidae — Сейшельські жаби (2 роди; 4 види)

     

39. Родина Microhylidae — Вузькороти (12 підродин; 58 родів; 736 видів)
         Підродина Adelastinae (1 рід; 1 вид)
         Підродина Asterophryinae (18 родів; 361 видів)
         Підродина Cophylinae (8 родів; 114 вид)
         Підродина Dyscophinae (1 родів; 3 види)
         Підродина Gastrophryninae (11 родів; 83 види)
         Підродина Hoplophryninae (2 роди; 3 види)
         Підродина Kalophryninae (1 рід; 27 видів)
         Підродина Melanobatrachinae (1 рід; 1 вид)
         Підродина Microhylinae (10 родів; 115 видів)
         Підродина Otophryninae (2 роди; 10 видів)
         Підродина Phrynomerinae (1 рід; 6 видів)
         Підродина Scaphiophryninae (2 роди; 12 видів)

     

40. Родина Arthroleptidae — Пискунії (3 підродини; 7 родів; 150 видів)
         Підродина Arthroleptinae (2 роди; 66 види)
         Підродина Astylosterninae (4 родів; 30 видів)
         Підродина Leptopelinae (1 рід; 54 види)

     

41. Родина Hyperoliidae — Стрибунії (2 підродини; 17 родів; 226 видів)
         Підродина Hyperoliinae (12 родів; 201 вид)
         Підродина Kassininae (5 родів; 25 видів)

     

42. Родина Brevicipitidae — Африканські вузькороти (5 родів; 37 видів)

     

43. Родина Hemisotidae — Жаби-поросята (1 родів; 9 видів)

     

44. Родина Odontobatrachidae (1 рід; 5 видів)

     

45. Родина Phrynobatrachidae — Лужелюбки (1 рід; 96 видів)

     

46. Родина Ptychadenidae (3 роди; 64 види)

     

47. Родина Conrauidae — Африканські гігантські жаби (1 рід; 8 видів)

     

48. Родина Petropedetidae — Каменелюбки (3 роди; 13 видів)

     

49. Родина Pyxicephalidae (2 підродини; 12 родів; 86 видів)
         Підродина Cacosterninae (10 родів; 80 видів)
         Підродина Pyxicephalinae (2 роди; 6 видів)

     

50. Родина Micrixalidae — Крихітниці (1 рід; 24 видів)

     

51. Родина Nyctibatrachidae (3 підродини; 3 роди; 39 видів)
         Підродина Astrobatrachinae (1 рід; 1 вид)
         Підродина Lankanectinae (1 рід; 2 види)
         Підродина Nyctibatrachinae (1 рід; 36 видів)

     

52. Родина Ranixalidae (2 роди; 18 видів)

     

53. Родина Ceratobatrachidae (3 підродини; 4 роди; 102 види)
         Підродина Alcalinae (1 рід; 5 видів)
         Підродина Ceratobatrachinae (2 роди; 90 види)
         Підродина Liuraninae (1 рід; 7 видів)

     

54. Родина Dicroglossidae (2 підродини; 15 родів; 215 видів)
         Підродина Dicroglossinae (13 родів; 195 види)
         Підродина Occidozyginae (2 роди; 20 видів)

     

55. Родина Ranidae — Жаби, Справжні жаби (27 родів; 429 видів)

     

56. Родина Rhacophoridae — Веслоноги (2 підродини; 17 родів; 446 видів)
         Підродина Buergeriinae (1 рід; 6 видів)
         Підродина Rhacophorinae (22 роди; 440 видів)

     

57. Родина Mantellidae — Мадагаскарські жаби (3 підродини; 12 родів; 235 видів)
         Підродина Boophinae (1 рід; 80 видів)
         Підродина Laliostominae (2 родів; 7 види)
         Підродина Mantellinae (9 роди; 148 видів)

 

 

 

Як вже було зазначено, порядок родин вибудовано за наступною філогенію, узятою відсіля: Family Phylogeny.