VI. Клас Aves-07. Птахи околиць біостанції Каразинського університету в селі Гайдари та їхні голоси


       

 

Дмитро Шабанов, Марина Кравченко. 
Online-курс зоології хребетних (у стані редагування)

 

I. Vertebrates Zoology
II. Архаїчні групи: Acraniata, Tunicata, Agnatha
III. Pisces

Птахи околиць біостанції Каразинського університету в селі Гайдари та їхні голоси

IV. Amphibia sensu lato
V. Reptilia sensu lato
VI. Клас Aves
VII. Клас Mammalia

 

Джерело систематики (з деякими змінами): Атемасова Т. А., Влащенко А. С., Гончаров Г. Л., Зіненко О. І., Коршунов О.В., Токарський В. А., Шабанов Д. А., Шандиков Г. А. Навчально-польова практика із зоології хребетних. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 196 с.
Порядок рядів приведено у відповідність з IOC World Bird List.

 

 

Українська назва Латинська назва Російська назва

Ряд Гусеподібні

Anseriformes

Отряд Гусеобразные

Родина Качкові Anatidae Семейство Утиные
Рід Гуски Anser Brisson, 1760 Род Гуси
Гуска сіра Anser anser (Linnaeus, 1758) Гусь серый
Рід Річкові качки Anas Linnaeus, 1758 Род Речные утки
Крижень Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Кряква
Чирянка велика Anas querquedula Linnaeus, 1758 Чирок-трескунок

Ряд Куроподібні

Galliformes

Отряд Курообразные

Родина Фазанові Phasianidae Семейство Фазановые
Рід Фазан Phasianus Linnaeus, 1758 Род Фазан
Фазан звичайний Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 Фазан обыкновенный
Рід Куріпка Perdix Brisson, 1760 Род Куропатка
Сіра куріпка Perdix perdix (Linnaeus, 1758) Серая куропатка
Рід Перепілка Coturnix Bonnaterre, 1791 Род Перепел
Перепілка Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) Перепел

Ряд Дрімлюгоподібні

Caprimulgiformes

Отряд Козодоеобразные

Родина Дрімлюгові Caprimulgidae Семейство Козодоевые
Рід Дрімлюга Caprimulgus Linnaeus, 1758 Род Козодой
Дрімлюга Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 Козодой

Ряд Серпокрильцеподібні

Apodiformes

Отряд Стрижеобразные

Родина Серпокрильцеві Apodidae Семейство Стрижовые
Рід Серпокрилець Apus Scopoli, 1777 Род Стриж
Серпокрилець Apus apus Linnaeus, 1758 Черный стриж

Ряд Зозулеподібні

Cuculiformes

Отряд Кукушкообразные

Родина Зозулеві Cuculidae Семейство Кукушковые
Рід Зозуля Cuculus Linnaeus, 1758 Род Кукушка
Зозуля звичайна Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Кукушка обыкновенная

Ряд Голубоподібні

Columbiiformes

Отряд Голубеобразные

Родина Голубові Columbidae Семейство Голубиные
Рід Голуб Columba Linnaeus, 1758 Род Голубь
Припутень Columba palumbus Linnaeus, 1758 Вяхирь
Рід Горлиця Streptopelia Bonaparte, 1855 Род Горлица
Горлиця звичайна Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Горлица обыкновенная

Ряд Журавлеподібні

Griuformes

Отряд Журавлеобразные

Родина Справжні журавлі Gruidae Семейство Настоящие журавли
Рід Журавель Grus Brisson, 1760 Род Журавль
Сірий журавель Grus grus Linnaeus, 1758 Серый журавль
Родина Пастушкові Rallidae Семейство Пастушковые
Рід Погонич Porsana Viellot, 1816 Род Погоныш
Погонич звичайний Porsana porzana (Linnaeus, 1766) Погоныш
Рід Пастушок Rallus Linnaeus, 1758 Род Пастушок
Пастушок Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 Пастушок
Рід Деркач Crex Bechstein, 1803 Род Коростель
Деркач Crex crex (Linnaeus,1758) Коростель
Рід Лиска Fulica Linnaeus, 1758 Род Лысуха
Лиска Fulica altra Linnaeus,1758 Лысуха
Рід Курочка Gallinula Brisson, 1760 Род Камышница
Курочка водяна Gallinula chloropus Lath., 1758 Камышница

Ряд Сивкоподібні

Charadriiformes

Отряд Ржанкообразные

Родина Сивки Charadriidae Семейство Ржанки
Рід Пісочник Charadrius Linnaeus, 1758 Род Зуек
Пісочник малий Charadrius dubius Scop., 1786 Малый зуек
Рід Чайка Vanellus Brisson, 1760 Род Чибис
Чайка Vanellus vanellus Linnaeus, 1758 Чибис
Родина Валюшневі Scolopacidae Семейство Вальдшнеповые
Рід Коловодник Tringa Linnaeus, 1758 Род Травник
Коловодник звичайний Tringa totanus Linnaeus, 1758 Травник
Рід Набережник Actitis Illiger, 1811 Род Перевозчик
Набережник Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) Перевозчик
Рід Слуква Scolopax Linnaeus, 1758 Род Вальдшнеп
Слуква Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 Вальдшнеп
Рід Баранець Gallinago Brisson, 1760 Род Бекас
Баранець звичайний Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) Бекас
Родина Мартини Laridae Семейство Чайковые
Рід Мартин Larus Linnaeus, 1758 Род Чайка
Мартин звичайний Larus ridibundus Linnaeus, 1766 Озерная чайка
Рід Болотяний крячок Chlidonias Rafinesque, 1822 Род Болотная крачка
Крячок чорний Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) Черная крачка
Рід Крячок Sterna Linnaeus, 1758 Род Крачка
Крячок річковий Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Речная крачка

Ряд Лелекоподібні

Ciconiiformes

Отряд Аистообразные

Родина Чаплеві Ardeidae Семейство Цаплевые
Рід Бугай Botaurus Stephens, 1819 Род Большие выпи
Бугай Botaurus stellaris (Linnaeus,1758) Выпь большая
Рід Бугайчики Ixobrychus Billberg, 1828 Род Малые выпи
Бугайчик Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) Выпь малая
Рід Чаплі Ardea Linnaeus, 1758 Род Цапли
Чапля сіра Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Цапля серая
Чапля руда Ardea purpurea Linnaeus, 1766 Цапля рыжая
Рід Квак Nycticorax T. Forster, 1817 Род Кваквы
Квак Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) Кваква
Рід Чепура Egretta T. Forster, 1817 Род Белые цапли
Чепура велика Egretta alba (Linnaeus, 1758) Большая белая цапля
Родина Лелекові Ciconiidae Семейство Аистовые
Рід Лелека Ciconia Brisson, 1760 Род Аист
Лелека білий Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) Аист белый

Ряд Яструбоподібні

Accipirtiformes

Отряд Ястребообразные

Родина Скопові Pandionidae Семейство Скопиные
Рід Скопа Pandion Savigny, 1809 Род Скопа
Скопа Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) Скопа
Родина Яструбові Accipitridae Семейство Ястребиные
Рід Шуліка Milvus Lacepede, 1799 Род Коршун
Шуліка чорний Milvus migrans (Gm., 1758) Черный коршун
Рід Лунь Circus Lacepede, 1799 Род Лунь
Лунь очеретяний Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) Лунь болотный
Лунь польовий Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) Лунь полевой
Лунь лучний Circus pygargus (Linnaeus, 1758) Лунь луговой
Рід Яструб Accipiter Brisson, 1760 Род Ястреб
Яструб великий Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) Ястреб-тетеревятник
Яструб малий Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) Ястреб-перепелятник
Яструб коротконогий Accipiter brevipes Gm., 1850 Ястреб-тювик
Рід Канюк Buteo Lacepede, 1799 Род Канюк
Канюк звичайний Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Канюк обыкновенный
Рід Змієїд Circaetus Vielliot, 1816 Род Змееяд
Змієїд Circaetus gallicus (Gm., 1788) Змееяд
Рід Орел-карлик Hieraaetus Kaup, 1844 Род Орел-карлик
Орел-карлик Hieraaetus pennatus (Gm., 1788) Орел-карлик
Рід Орел Aquila Brisson, 1760 Род Орел
Підорлик великий Aquila clanga Pall., 1811 Большой подорлик
Могильник Aquila heliaca Sav., 1809 Орел-могильник
Рід Орлан Haliaetus Savigny, 1809 Род Орлан
Орлан-білохвіст Haliaetus albicilla (Linnaeus, 1758) Орлан-белохвост

Ряд Совоподібні

Strigiformes

Отряд Совообразные

Родина Совові Strigidae Семейство Совиные
Рід Вухата сова Asio Brisson, 1760 Род Ушастая сова
Вухата сова Asio otus (Linnaeus, 1758) Сова ушастая
Болотяна сова Asio flammeus (Pontopp., 1763) Сова болотная
Рід Сова Strix Linnaeus, 1758 Род Сова
Сова сіра Strix aluco Linnaeus, 1758 Неясыть серая
Рід Сич Athene F. Boie, 1822 Род Сыч
Хатній сич Athene noctua (Scopoli, 1769) Домовый сыч

Ряд Птахи-носороги

Bucerotiformes

Отряд Птицы-носороги

Родина Одудові Upupidae Семество Удодовые
Рід Одуд Upupa Linnaeus, 1758 Род Удод
Одуд Upupa epops Linnaeus, 1758 Удод

Ряд Сиворакшеподібні

Coraciiformes

Отряд Ракшеобразные

Родина Сиворакшеві Alcedinidae Семейство Зимородковые
Рід Рибалочка Alcedo Linnaeus, 1758 Род Зимородок
Рибалочка голуба Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Зимородок
Родина Бджолоїдкові Meropidae Семейство Щурковые
Рід Бджолоїдка Merops Linnaeus, 1758 Род Щурка
Бджолоїдка Merops apiaster Linnaeus, 1758 Щурка золотистая

Ряд Дятлоподібні

Piciformes

Отряд Дятлообразные

Родина Дятлові Picidae Семейство Дятловые
Рід Крутиголовка Jynx Linnaeus, 1758 Род Вертишейка
Крутиголовка Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Вертишейка
Рід Дятел Dendrocopos Koch, 1816 Род Дятел
Дятел звичайний Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) Большой пестрый дятел
Дятел малий Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) Малый пестрый дятел
Дятел середній Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) Средний пестрый дятел
Рід Зелені дятли Picus Linnaeus, 1758 Род Зеленые дятлы
Жовна сива Picus canus Gm., 1788 Седой дятел
Рід Жовна Dryocopus Boie, 1826 Род Желна
Жовна чорна Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Желна

Ряд Соколоподібні

Falconiformes

Отряд Соколообразные

Родина Соколові Falconidae Семейство Соколиные
Рід Сокіл Falco Linnaeus, 1758 Род Сокол
Балабан Falco cherrug I. E. Gray, 1834 Балобан
Підсоколик великий Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Чеглок
Кібчик Falco vespertinus Linnaeus, 1766 Кобчик
Боривітер звичайний Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Пустельга обыкновенная

Ряд Горобцеподібні

Passeriformes

Отряд Воробьинообразные

Родина Ластівкові Hirundinidae Семейство Ласточковые
Рід Берегова ластівка Riparia Forster, 1817 Род Береговая ласточка
Ластівка берегова Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Ласточка-береговушка
Рід Ластівка Hirundo Linnaeus, 1758 Род Ласточка
Ластівка сільська Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Деревенская ласточка (касатка)
Рід Міська ластівка Delichon Horsfield et Moore, 1854 Род Городская ласточка
Ластівка міська Delichon urbica (Linnaeus, 1758) Городская ласточка (воронок)
Родина Жайворонкові Alaudidae Семейство Жаворонковые
Рід Посмітюха Galerida Boie, 1828 Род Хохлатый жаворонок
Посмітюха Galerida cristata Linnaeus, 1758 Хохлатый жаворонок
Рід Лісовий жайворонок Lullula Kaup, 1829 Род Лесной жаворонок
Жайворонок лісовий Lullula arborea (Linnaeus, 1758) Лесной жаворонок (юла)
Рід Жайворонок Alauda Linnaeus, 1758 Род Жаворонок
Жайворонок польовий Alauda arvensis Linnaeus, 1758 Полевой жаворонок
Родина Плискові Motacillidae Семейство Трясогузковые
Рід Щеврик Anthus Bechstein, 1805 Род Конек
Щеврик лісовий Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) Конек лесной
Рід Плиска Motacilla Linnaeus, 1758 Род Трясогузка
Плиска біла Motacilla alba Linnaeus, 1758 Трясогузка белая
Плиска жовта Motacilla flava Linnaeus, 1758 Трясогузка желтая
Плиска жовтоголов Motacilla citreola Pall, 1776 Трясогузка желтоголовая
Родина Сорокопудові Laniidae Семейство Сорокопутовые
Рід Сорокопуд Lanius Linnaeus, 1758 Род Сорокопут
Сорокопуд терновий Lanius collurio Linnaeus, 1758 Сорокопут-жулан
Сорокопуд чорнолобий Lanius minor Gm., 1788 Сорокопут чернолобый
Родина Вивільгові Oriolidae Семейство Иволговые
Рід Вивільга Oriolus Linnaeus, 1766 Род Иволга
Вивільга Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Иволга
Родина Шпакові Sturnidae Семейство Скворцовые
Рід Шпак Sturnus Linnaeus, 1758 Род Скворец
Шпак звичайний Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Скворец обыкновенный
Родина Воронові Corvidae Семейство Врановые
Рід Сойка Garrulus Brisson, 1760 Род Сойка
Сойка Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) Сойка
Рід Сорока Pica Brisson, 1760 Род Сорока
Сорока Pica pica (Linnaeus, 1758) Сорока
Рід Крук Corvus Linnaeus, 1758 Род Ворона
Ворона сіра Corvus corone Linnaeus, 1758 Серая ворона
Крук Corvus corax Linnaeus, 1758 Ворон
Рід Галка Coloeus Linnaeus, 1758 Род Галка
Галка Coloeus monedula Linnaeus, 1758 Галка
Родина Кропив’янкові Sylviidae Семейство Славковые
Рід Кропив’янка Sylvia Scopoli, 1769 Род Славка
Кропив’янка велика (рябогруда, яструбіна) Sylvia nisoria (Bechst., 1795) Славка-ястребинка
Кропив’янка чорноголова Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Черноголовая славка
Кропив’янка прудка Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) Славка-завирушка
Кропив’янка садова Sylvia borin (Bodd., 1783) Славка садовая
Кропив’янка сіра Sylvia communis Lath., 1787 Славка серая
Родина Очеретянкові Acrocephalidae Семейство Камышевковые
Рід Очеретянка Acrocephalus J. F. et F. Naumann, 1811 Род Камышевка
Очеретянка велика Acrocephalus arundinaceus Linnaeus, 1758 Камышевка дроздовидная
Очеретянка лучна Acrocephalus shoenobaenus (Linnaeus, 1758) Камышевка-барсучок
Очеретянка чагарникова Acrocephalus palustris (Bechst., 1798) Камышевка болотная
Очеретянка ставкова Acrocephalus scirpaceus (Herm., 1804) Камышевка тростниковая
Рід Берестянка Hippolais Вaldenshtein, 1827 Род Пересмешка
Берестянка звичайна Hippolais icterina (Vieill., 1817) Зеленая пересмешка
Родина Кобилочкові Locustellidae Семейство Сверчковые
Рід Кобилочка Locustella Kaup,1829 Род Сверчок
Кобилочка річкова Locustella fluviatilis (Wolf., 1810) Речной сверчок
Кобилочка солов’їна Locustella luscinioides (Savl., 1824) Соловьиный сверчок
Родина Вівчарикові Phylloscopidae Семейство Пеночковые
Рід Вівчарик Phylloscopus Вoie, 1826 Род Пеночка
Вівчарик весняний Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) Пеночка-весничка
Вівчарик-ковалик Phylloscopus collybita (Vieill., 1817) Пеночка-теньковка
Вівчарик жовтобровий Phylloscopus sibilatrix (Bechst., 1793) Пеночка-трещотка
Вівчарик зелений Phylloscopus trochlioides (Sund., 1837) Пеночка зеленая
Родина Мухоловкові Muscicapidae Семейство Мухоловковые
Рід Строката мухоловка Fiscedula Brisson, 1760 Род Строката мухоловка
Мухоловка білошия Fiscedula albicollis (Temm., 1815) Мухоловка-белошейка
Мухоловка строката Fiscedula hypoleuca (Pall., 1764) Мухоловка пеструшка
Мухоловка мала Fiscedula parva (Bechst., 1794) Мухоловка малая
Рід Мухоловка Muscicapa Brisson, 1760 Род Мухоловка
Мухоловка сіра Muscicapa striata (Pall., 1764) Мухоловка серая
Рід Трав’янка Saxicola Bechstein, 1803 Род Чекан
Трав’янка чорноголова Saxicola torquata (Linnaeus, 1766) Чекан черноголовый
Трав’янка лучна Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) Чекан луговой
Рід Кам’янка Oenanthe Viellot, 1816 Род Каменка
Кам’янка звичайна Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) Обыкновенная каменка
Рід Горихвістка Phoenicurus T. Forster, 1817 Род Горихвостка
Звичайна горихвістка Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) Обыкновенная горихвостка
Горихвістка чорна Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) Горихвостка-чернушка
Рід Вільшанка Erithacus Cuvier, 1800 Род Зарянка
Вільшанка Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Зарянка
Рід Соловейко Luscinia T. Forster, 1817 Род Соловей
Соловейко східний Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) Соловей восточный
Синьошийка Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) Варакушка
Родина Дроздові Turdidae Семейство Дроздовые
Рід Дрізд Turdus Linnaeus, 1758 Род Дрозд
Дрізд чорний Turdus merula Linnaeus, 1758 Черный дрозд
Дрізд співочий Turdus philomelos Brechm., 1831 Певчий дрозд
Чикотень Turdus pillaris Linnaeus, 1758 Дрозд-рябинник
Родина Суторові Panuridae Семейство Суторовые
Рід Вусата синиця Panurus Koch, 1816 Род Усатая синица
Синиця вусата, сутора Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758) Усатая синица
Родина Довгохвостосиницеві Aegithalidae Семейство Длиннохвостосиницевые
Рід Довгохвоста синиця Aegithalos Hermann, 1804 Род Длиннохвостая синица
Синиця довгохвоста Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) Синица длиннохвостая
Родина Синицеві Paridae Семейство Синицевые
Рід Синиця Parus Linnaeus, 1758 Род Синица
Синиця велика Parus major Linnaeus, 1758 Синица большая
Рід Гаїчка Poecile (Linnaeus, 1758) Род Гаичка
Гаїчка болотяна Poecile palustris (Linnaeus, 1758) Болотная гаичка
Гаїчка чорноголова Poecile montanus (Conrad von Baldenstein, 1827) Черноголовая гаичка
Рід Блакитна синиця Cyanistes Kaup, 1829 Род Лазоревка
Синиця блакитна Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) Лазоревка обыкновенная
Родина Ремізові Remizidae Семейство Ремезовые
Рід Реміз Remis Jarocki, 1819 Род Ремез
Ремез Remis pendulinus (Linnaeus, 1758) Ремез
Родина Повзикові Sittidae Семейство Поползневые
Рід Повзик Sitta Linnaeus, 1758 Род Поползень
Повзик Sitta europaea Linnaeus, 1758 Поползень
Родина Підкоришникові Certhiidae Семейство Пищуховые
Рід Підкоришник Certhia Linnaeus, 1758 Род Пищуха
Підкоришник Certhia familiaris Linnaeus, 1758 Пищуха
Родина Горобцеві Passeridae Семейство Воробьиные
Рід Горобець Passer Brisson, 1760 Род Воробей
Горобець хатній Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Воробей домовый
Горобець польовий Passer montanus (Linnaeus, 1758) Воробей полевой
Родина В’юркові Fringillidae Семейство Вьюрковые
Рід В’юрок Fringilla Linnaeus, 1758 Род Вьюрок
Зяблик Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Зяблик
Рід Зеленяк Chloris Cuiver, 1800 Род Зеленушка
Зеленяк Chloris chloris (Linnaeus, 1758) Зеленушка
Рід Чечевиця Carpodacus Kaup, 1829 Род Чечевица
Чечевиця Carpodacus erythrinus (Pall., 1770) Чечевица обыкновенна
Рід Чечітка Acanthis Borkhausen, 1797 Род Чечетка
Коноплянка Acanthis cannabina (Linnaeus, 1758) Коноплянка обыкновенная
Рід Щиглик Carduelis Brisson, 1760 Род Щегол
Щиглик Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) Щегол
Чечітка звичайна Acanthis flammea (Linnaeus, 1758) Чечетка
Рід Костогриз Coccothraustes Brisson, 1760 Род Дубонос
Костогриз Coccothraustes coccotraustes (Linnaeus, 1758) Дубонос
Родина Вівсянкові Emberizidae Семейство Овсянковые
Рід Вівсянка Emberiza Linnaeus, 1758 Род Овсянка
Вівсянка звичайна Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 Овсянка обыкновенная
Вівсянка очеретяна Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) Овсянка камышовая