Exhaustion? Prosperity? — 08. Матеріали, що є корисними для розуміння перспектив людства

Онлайн-матеріали до міжфакультетського курсу
«Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства та біосфери: виснаження або розквіт?»

М. О. Кравченко, Д. А. Шабанов

Розгляд «пунктиром»: Історія біосфери від появи життя до людської цивілізації Матеріали, що є корисними для розуміння перспектив людства  
Exhaustion? Prosperity? — 07 Exhaustion? Prosperity? — 08 Exhaustion? Prosperity? — 09

 

У якості лекцій для курсу пропоную матеріали, що були створені раніше.

Лекція про рівні добору, Невидиму Руку, Невидиму Ногу та Невидиму Голову: Невидимая Голова и все остальное 

Мені б хотілося переконати вас, що залежно від принципу організації систем, різні організаційні рівні їх підсистеми можуть або гальмувати розвиток одна один одного, або, навпаки, стимулювати. О парадоксі стимулювання вищим рівнем нижчого, а нижчим — вищого першим замислився великий Адам Сміт, і назвав такий сценарій "невидимою рукою". Випадок, коли нижчі рівні гальмують розвиток вищих, Герман Дейлі назвав "невидимою ногою". Мені здається доречним розглядати ще й третій випадок, коли вищій рівень "підкоряє" роботу нижчого.

Сучасний стан людської цивілізації обговорюється в цих двох лекціях (ще не виправив недолік з непереробленим слайдом з Курцвейлом):
Унікальність людства: наші джерела енергії
Унікальність людства: перемога над простором та часом

Важливі проблеми демографії людини (а разом з цим — і особливості побудови імітаційних моделей в електронних таблицях) обговорюється в цій лекції: Імітаційне моделювання популяційної демографії людини. Перевірено: за цим описом можна (хоча й з помітними зусиллями) побудувати модель, яке буде працювати...

Деякі базові речі, що стосуються моделі виснаження, пояснює Денніс Медоус, один з авторів доповіді Римському клубу "Межі зростання", яка була зроблена у 1972 році: Лекция Денниса Медоуза о пределах роста (2012)

Для розуміння перспектив нових пандемій корисним буде ця стаття, надрукована у журналі "Комп'ютерра" у 2009 році: Свиной грипп, или Убыстрение времени 

Кілька колонок у "Комп'ютеррі", що стосуються проблеми перспектив людства:
№ 41. Диета без фосфора?
№ 84. Горная дорога
№ 89. Dies irae 

Про зміни екологічної ніші людства:
№ 116. Культурно адаптирующиеся оппортунисты, или О разнообразии экологических ниш Homo sapiens Linnaeus, 1758
№ 117. Шесть традиционных экологических ниш и шесть социальных миров традиционных культур человека
№ 118. Закономерная судьба Лесостепи, или Скрытые пружины истории
№ 125. Обладает ли этнос самостоятельным бытием? Размышления о несогласии со Львом Гумилёвым