II. Acraniata, Tunicata, Agnatha-03. Практика#02. Порівняльна анатомія міног


     

 

Дмитро Шабанов, Марина Кравченко. 
Online-курс зоології хребетних (у стані редагування)

 

I. Vertebrates Zoology
II. Архаїчні групи: Acraniata, Tunicata, Agnatha
III. Pisces

Практика#02. Порівняльна анатомія міног

IV. Amphibia sensu lato
V. Reptilia sensu lato
VI. Клас Aves
VII. Клас Mammalia

II.02. Порівняльна анатомія безхребетних хордових   III.01. Риби, їх характерні риси та архаїчні групи

 

Зовнішній вигляд міноги
1 – присмоктувальна лійка; 2 – шкірні складки; 3 – ніздря; 4 – тім’яний орган; 5 – око; 6 – бічна лінія; 7 – спинні плавці; 8 – хвостовий плавець; 9 – сечостатевий сосочок; 10 – анальний отвір; 11 – зовнішні зяброві отвори

 

Личинка міноги – піскорийка

 

Череп та скелет зябрового апарату міноги
1 – під’язикова дуга; 2 – нюхова капсула; 3 – слухова капсула; 4 – зачатки верхніх дуг хребців; 5 – хорда; 6 – навколосерцевий хрящ; 7 – зяброві дужки; 8 – під’язикова хрящова пластинка; 9 – скелет присмоктувальної лійки

 

Розтята мінога
1 – непарна ніздря; 2 – нюхова капсула; 3 – загальні покриви; 4 – головний мозок; 5 – спинномозковий канал; 6 – хорда; 7 – тяж волокнистої тканини; 8 – спинні м’язи; 9 – навколосерцева сумка; 10 – яєчник; 11 – кишечник; 12 – печінка; 13 – венозний синус; 14 – передсердя; 15 – шлуночок; 16 – зовнішній зябровий отвір; 17 – зябровий мішок із розтятою верхньою частиною; 18 – дихальна трубка; 19 – мускулатура язика; 20 – ротова порожнина;21 – під’язикова пластина; 22 – ротова лійка

 

Ротова лійка та зябровий апарат міноги
1 – шкірні складки; 2 – ротовий отвір; 3 – дихальна трубка; 4 – внутрішній зябровий отвір; 5 – зовнішні зяброві отвори; 6 – зябровий мішок; 7 – міжзяброва перегородка

 

Кровоносна система круглоротих
1 – сонні артерії; 2 – спинна аорта; 3 – передня кардинальна вена; 4 – хвостова вена; 5 – задня кардинальна вена; 6 – підкишкова вена; 7 – печінкова вена; 8 – ворітна вена печінки; 9 – венозний синус; 10 – передсердя; 11 – шлуночок; 12 – нижня яремна вена; 13 – черевна аорта; 14 – приносні зяброві артерії; 15 – виносні зяброві артерії (вени забарвлені в чорний колір, артерії – в білий або заштриховані)

 

Головний мозок міноги: А – зверху; Б – знизу
1 – великі півкулі переднього мозку; 2 – нюхові частки; 3 – проміжний мозок; 4–5 – лівий та правий габенулярні ганглії; 6 – тім’яний орган, який прикриває епіфіз; 7 – мозкова лійка; 8 – зорові частки середнього мозку; 9 – отвір у даху середнього мозку; 10 – дно середнього мозку; 11 – зачатковий мозочок; 12 – ромбоподібна ямка; 13 – довгастий мозок (римськими цифрами позначені черепно-мозкові нерви)