Факультетська олімпіада з біології - 2020

27 лютого на біофаці відбулася чергова факультетська олімпіада. З 16 учасників — 13 першокурсників!

Результати олімпіади — у таблиці. Як завжди на наших олімпіадах, оцінки за кожне питання перераховувалося так, щоб за кращу відповідь учасник отримав 20 балів, за гіршу (на це питання) — 0 балів. Якби хтось відповів би краще усіх на усі питання, він отримав би 100 балів; 0 отримав би той, хто відповів на усі питання найгіршим чином. На скрині з Calc (електронних таблиць з LibreOffice) можна побачити приклад формул, за якими проводився цей розрахунок.

Використано п'ять завдань. Усі завдання перевіряли їх автори, які використовували таку систему оцінювання, яка була для них більш зручною. Завдання (крім одного, яке автор роздрукував сам) наведені нижче. Якщо автори завдань надішлють критерії оцінювання або правильні відповіді, ці матеріалу будуть додані на цю сторінку.

Автори завдань зазначили, що загальний рівень відповідей був дуже слабким. Втім, оскільки більшість учасників — першокурсники, слід сподіватися, що з часом вони підвищать свій рівень.

 

Завдання № 1 (доцент К. В.Кот, кафедра біохімії)

Назвіть якомога більше шляхів метаболізму вуглеводів. Стисло опишіть ці процеси (можна — у вигляді метаболічної карти або схеми).

Як ці процеси пов’язані між собою?

 

Завдання № 2 (ст. викл. М. О.Кравченко, кафедра зоології та екології тварин)

Пристосування до життя на суходолі у багатьох випадках потребує суттєвої перебудови водних організмів. Які адаптації до життя на суходолі виникали у представників різних груп? Які з цих адаптації є подібними для представників різних груп, а які відрізняються, та чому? 

 

Завдання № 3 (ст. викл. Є. О.Кіося, кафедра генетики та цитології)

На фотографіях 1-10 показані продукти харчування тваринного походження, гомологічні певним органам / частинам / структурам організму людини. Укажіть, чому гомологічні ці продукти, та які функції ці органи / частини / структури виконують в тілі людини. Чим точнішим буде опис, тим вищою буде оцінка.
Назва (в організмі людини)

Функція (в організмі людини)

1

 

 

 

...

...

 

...

 

Завдання 4 (доцент. Н. Є. Волкова, кафедра генетики та цитології)

Припустимо, що червоний та голубий пігменти змішуючись дають пурпуровий колір, властивий пелюсткам петунії дикого типу. Ці пігменти є продуктами двох різних шляхів біосинтезу (на рисунку «білий» означає, що сполука безколірна). Червоний пігмент утворюється з проміжної сполуки жовтого кольору. У нормі цієї сполуки замало, щоб забарвлювати пелюстки. Нагромадившись до певної концентрації одна з проміжних сполук третього метаболічного шляху може перетворюватись у жовту сполуки із шляху біосинтезу червоного пігменту. Буквами А – Е позначено ензими, які каналізують окремі реакції біосинтезу. Гени, які їх кодують, не є зчепленими і позначаються такими ж літерами. Алелі дикого типу цих генів є домінантними, а їхні рецесивні алелі зумовлюють втрату ензиматичної активності. Які генотипи повинні мати чисті лінії петунії, що б у F2 від схрещування їх представників можна було б спостерігати такі співвідношення нащадків:

А) 9 з пурпуровими квітами : 3 з зеленими : 4 з голубими

Б) 9 з пурпуровими квітами : 3 з червоними : 3 з голубими : 1 з білими

В) 13 з пурпуровими квітами : 3 з голубими

Г) 9 з пурпуровими квітами : 3 з червоними : 3 з зеленими : 1 з жовтими ?

(Відповідь має складатися з генотипів чотирьох батьківських пар А, Б, В, Г та обґрунтувань).

 

Завдання 5 (завідувач кафедри ботаніки та екології рослин Ю. Г. Гамуля)

(Учасники отримали 15 зразків насінин, бутонів тощо, відносно яких треба було визначити їх ботанічну назву, систематичне положення тощо. Зразки розмістити на цій сторінці неможливо, а текст завдання Юрій Гарійович роздрукував сам.) 

Завдання зібрав, провів олімпіаду та перерахував отримані від авторів завдань оцінки професор кафедри зоології та екології тварин Д. А. Шабанов.

 

Усіх учасників слід похвалити за сміливість, а першокурсницю Анастасію Кривальцеву, другокурсника Євгена Костенка та першокурсника Павла Радченка слід привітати з перемогою. 

У наступному етапі олімпіади мають взяти участь Анастасія Кривальцева та Євген Костенко, а якщо хтось з них відмовиться — Павло Радченко.