Результати здачі заліку за практику з зоології хребетних "індивідуальщиками"

Студенти, що оформляли індивідуальний план проходження практики з зоології хребетних, здають залік. У таблиці наведено кількість набраних ними балів. У відомість йде середнє арифметичне між кількістю балів з зоології та ботаніки.

Червоним кольором виділені зміни. Що зроблені за результатами нових здач.
 

Іхтіо-герпето

Орніто-теріо

НДРС (з 40)

Усього

 

% правильних

Бал (з 30)

Правильних (з 20)

Бал (з 30)

Попович Э.

0,29

9

 

 

 

9

Мостовенко О.

0,39

15

2

3

15

33

Рубленко Катерина

0,30

10

13

22

20

52

Макаренко Марина

0,29

9

7

10

20

39

Любченко В.

0,28

9

 

 

 

9

Литовченко Євгенія

0,56

30

11

19

20

69

Шивчик Анастасія

0,43

20

13

22

20

62

Колпакова Надія

0,36

13

 

 

 

13

Нестерова Катерина

0,38

15

3

5

20

40