I. Vertebrates Zoology-04. Екзаменаційні питання


       

 

Дмитро Шабанов, Марина Кравченко. 
Online-курс зоології хребетних (у стані редагування)

 

I. Vertebrates Zoology
II. Архаїчні групи: Acraniata, Tunicata, Agnatha
III. Pisces

Екзаменаційні питання за курсом зоології хребетних

IV. Amphibia sensu lato
V. Reptilia sensu lato
VI. Клас Aves
VII. Клас Mammalia

 

Кожен білет складається з 6 питань: 2 обов'язкових питання за екзаменаційними темами (питання про ссавців + питання на узагальнення) і 4 додаткових питання за розділами, що розглядаються у семестрі (для тих, хто не здавав ці розділи в семестрі або покращує отриманий бал).

Відповідати на додаткові питання по чотирьох темам може будь-який студент, який хоче поліпшити оцінку. До отримання білета слід узгодити з викладачем, які теми (крім обов'язкових питань) буде здавати студент. Заявивши, що він перездає якусь тему, студент тим самим нівелює оцінку по ній, отриману під час семестру. ОБОВ'ЯЗКОВО відповідати на додаткові питання за темами студентам, які не склали їх викладачам під час семестру.

Пояснення, яке стосується всіх наступних питань: характеристика таксона включає опис його характерних рис, систематики, найважливіших представників (особливо в фауні України), особливостей способу життя, поширення, а також значення для екосистем і людства.

Екзаменаційна тема № 1. Ссавці

1. Еволюційна історія ссавців.
2. Особливості представників класу Ссавці.
3. Зовнішні покриви ссавців. Похідні епідермісу і коріуму. Залози, їх похідні.
4. Особливості будови скелета у представників різних рядів ссавців.
5. Зубна система ссавців, її особливості у представників різних рядів.
6. Розмноження ссавців, його особливості у представників різних груп.
7. Дихальна система ссавців.
8. Видільна система ссавців.
9. Кровоносна система ссавців.
10. Характеристика яйцекладних ссавців.
11. Характеристика сумчастих ссавців.
12. Систематика та різноманіття плацентарних ссавців.
13. Характеристика афротеріїв.
14. Характеристика ряду Примати.
15. Характеристика і порівняння рядів Гризуни та Зайцеподібні.
16. Освоєння ссавцями водного середовища. Різноманіття водних ссавців.
17. Характеристика ряду Китоподібні.
18. Характеристика і порівняння рядів Парнопалі і Непарнопалі.
19. Освоєння ссавцями польоту і планерування. Здатні до польоту ссавці.
20. Характеристика ряду Хижі.
21. Використання ссавців людством і проблеми їх охорони.
22. Систематичне положення виду Людина розумна. Прояв характерних рис таксонів, до яких належить людина, у нашого виду.

Екзаменаційна тема № 2. Загальні питання зоології хребетних

1. Рівні таксонів, використовних в зоології. Правила застосування назв зоологічних таксонів.
2. Співвідношення систематики та філогенії.
3. Основні етапи еволюції нервової системи хребетних.
4. Основні етапи еволюції дихальної системи хребетних.
5. Основні етапи еволюції кровоносної системи хребетних.
6. Основні етапи еволюції видільної системи хребетних.
7. Основні етапи еволюції скелета хребетних.
8. Основні етапи еволюції локомоції хребетних.
9. Основні етапи еволюції розмноження у хребетних.
10. Основні етапи еволюції турботи про потомство у хребетних.
11. Життя в групі, різноманіття соціальної поведінки хребетних.
12. Освоєння хребетними польоту. Порівняння адаптацій до нього в різних груп.
13. Вторинноводні хребетні. Порівняння адаптацій різних груп вторинноводних хребетних.
14. Різноманіття способів живлення хребетних.
15. Рослиноїдні хребетні. Пристосування до вживання рослинної їжі в різних груп.
16. Еволюційна історія та систематика чотириногих.
17. Різноманіття способів терморегуляції хребетних.
18. Порівняння розвитку анамній і амніот.
18. Отруйні хребетні. Засоби захисту від пов'язаних з ними небезпек.
20. Небезпечні для людини хребетні (крім отруйних). Засоби захисту від пов`язаних з ними небезпек.
21. Міграції хребетних.
22. Головні події в еволюції хребетних протягом палеозою, мезозою та кайнозою.

Розділ I. Архаїчні групи: безчерепні, покривники, безщелепні

1. Місце типу Хордові в системі тваринного світу.
2. Основні особливості представників типу Хордові.
3. Походження типу Хордові.
4. Зв’язок особливостей перших хордових з характером фауни у геологічний час їх появи.
5. Зв'язок характерних особливостей типу Хордові зі способом життя їхніх перших представників.
6. Причини виникнення хорди та інших особливостей представників типу Хордові.
7. Характеристика класу Головохордові.
8. Подібності та відмінності сучасних ланцетників та перших хордових; їх причини.
9. Особливості ланцетників, пов'язані з характерним для них способом життя.
10. Живлення ланцетників і будова їх травної системи.
11. Розмноження і розвиток ланцетників.
12. Особливості покривників, пов'язані з характерним для них способом життя.
13. Розмноження і розвиток покривників.
14. Особливості будови покривників на прикладі асцидій.
15. Різноманіття способу життя покривників.
16. Характеристика класу Асцидії.
17. Характеристика класу Сальпи.
18. Характеристика класу Апендикуляріі.
19. Характеристика міксин.
20. Характеристика щиткових.
21. Характеристика класу Міноги.
22. Зв’язок особливостей скелета міног та їхнього способу життя.

Розділ II. Риби

1. Систематика надкласу Риби й еволюційна історія риб.
2. Органи чуття і нервова система риб.
3. Покрови риб.
4. Походження щелепної дуги, типи її прикріплення до осьового черепа.
5. Різноманіття способів плавання і форми тіла риб.
6. Плавці риб: різноманіття будови та функцій.
7. Морські та прісноводні риби. Осморегуляція риб.
8. Газообмін у різних груп риб.
9. Кровоносна система різних груп риб.
10. Різноманіття сучасних хрящових риб.
11. Способи живлення різних груп хрящових риб та пов’язані з ними особливості їх будови.
12. Особливості розмноження хрящових риб.
13. Розмноження променеперих риб. Різноманіття форм турботи про потомство у риб.
14. Характеристика ряду Осетроподібні.
15. Характеристика ряду Сомоподібні.
16. Характеристика ряду Коропоподібні.
17. Характеристика ряду Окунеподібні.
18. Характеристика сучасних лопатеперих риб.
19. Особливості кровоносної та дихальної систем сучасних лопатеперих.
20. Особливості ріпідістій. Передумови для освоєння хребетними суші.
21. Використання риб людством. Проблеми охорони риб.
22. Основні групи риб, поширені у прісних водах та морях України.

Розділ III. Гади

1. Особливості скелета чотириногих, пов'язані з освоєнням суші.
2. Особливості скелета безхвостих амфібій, пов'язані з пристосуванням до стрибання.
3. Еволюційна історія та систематика амфібій.
4. Нервова система та органи чуття амфібій.
5. Особливості індивідуального розвитку різних амфібій.
6. Покрови амфібій та їх шкірні залози.
7. Розмноження і турбота про потомство в амфібій.
8. Характеристика хвостатих амфібій.
9. Характеристика безхвостих амфібій.
10. Еволюційна історія та систематика рептилій.
11. Адаптації рептилій до наземного життя.
12. Особливості скелета рептилій.
13. Будова черепа у представників різних груп рептилій.
14. Дихання і кровообіг у представників різних груп рептилій.
15. Нервова система та органи чуття рептилій.
16. Розмноження рептилій, його особливості в різних групах.
17. Характеристика черепах.
18. Характеристика ящірок.
19. Характеристика змій.
20. Отруйні змії та захист від їх укусів.
21. Характеристика крокодилів.
22. Значення амфібій і рептилій в екосистемах та особливості збереження їх різноманіття.

Розділ IV. Птахи

1. Походження та еволюція птахів.
2. Систематика птахів.
3. Політ птахів і пристосування до нього.
4. Пір'яний покрив птахів. Будова пера.
5. Особливості скелета птахів, пов'язані з пристосуванням до польоту.
6. Кровоносна система птахів.
7. Будова і функціювання дихальної системи птахів.
8. Система травлення птахів, особливості її будови та функціювання.
9. Розмноження представників класу Птахи.
10. Турбота про потомство у птахів.
11. Особливості поведінки птахів.
12. Способи живлення птахів і пристосування до них.
13. Характеристика безкілевих птахів.
14. Характеристика пінгвінів.
15. Різноманіття водних і пов'язаних з водоймами птахів.
16. Характеристика рядів Куроподібні та Гусеподібні.
17. Характеристика рядів Лелекоподібні та Журавлеподібні.
18. Характеристика рядів Буревісникоподібні (Трубконосі) і Сивкоподібні.
19. Характеристика рядів Соколоподібні, Яструбоподібні та Совоподібні.
20. Характеристика ряду Горобцеподібні.
21. Основні групи птахів фауни України.
22. Використання птахів людством. Проблеми охорони птахів.