Екологія: біологія взаємодії. VI-18. (доповнення) Культурне спадкування як механізм передачі набутих ознак

Д. Шабанов, М. Кравченко
Екологія: біологія взаємодії

БІОСИСТЕМИ. БІОСФЕРА
ЕКОСИСТЕМИ. ПОПУЛЯЦІЇ
ОРГАНІЗМИ У ДОВКІЛЛІ
ЛЮДСТВО ТА ЙОГО ДОЛЯ

← VI-17. (доповнення) Унікальні екологічні особливості людини

VI-18. (доповнення) Культурне спадкування як механізм передачі набутих ознак

VI-19. (доповнення) Механізми поведінки людини та інших тварин →

 

VI-18. (доповнення) Культурне спадкування як механізм передачі набутих ознак

Діти зігнутих виростають горбатими
В. А. Шендерович

Будь-який вид еволюціонує, щоб відповідати певному способу життя в характерному для нього середовищі. Придбані в ході еволюції пристосування можуть бути пов'язані як зі зміною тіла (виникненням нових органів чи нових функцій), так і зі зміною поведінки (появою нових реакцій або способів дії). Відмінності життя багатьох павуків пов'язані з тим, як саме вони використовують павутиння, а не з будовою їхніх павутинних залоз. Воронові птахи високопристосовані не так через свої морфологічні чи фізіологічні особливості, як завдяки гнучкості поведінки. Звісно, необхідною умовою поведінкового пристосування є наявність «бази» — мозку (що формує складну поведінку), органів чуття та органів, що виконують «команди» мозку.

Щоб зрозуміти подальше, треба звернутись до однієї давньої проблеми еволюційної біології. У нашому розумінні ідея спадкування набутих ознак пов’язана з ім'ям Ж. Б. Ламарка, хоча в цьому питанні Ламарк лише поділяв погляди, прийняті у його часи. Зміни, що відбулися з організмом протягом життя, передаються потомству — так і розвивається відповідність організму його середовищу. Те, що набуті ознаки не успадковуються, проголосив Август Вейсман. Надалі уявлення про еволюцію «по Дарвіну» стали пов'язувати з поглядами Вейсмана про неуспадкування набутих ознак. Важливим винятком, який варто розглянути докладніше, була радянська біологія за часів панування Трохима Лисенка.

З остаточною перемогою радянської влади в СРСР виникла потреба в радикальній перебудові тваринництва і рослинництва — переході від індивідуального до колективного господарювання. Потрібні були нові породи тварин та сорти рослин. У рамках планового народного господарства наукові інститути та селекційні станції мали виконати завдання партії та уряду в короткий і заздалегідь указаний термін. На той час у СРСР склалася передова школа генетики та селекції, лідером якої був Микола Вавілов. Враховуючи, що успадковуються нахили, а не якості організмів, фахівці повинні були вимагати для своєї роботи достатнього часу. Навіть якщо корова Манька дає багато молока, її дочки можуть не успадкувати цієї якості. Щоб визначити, які спадкові задатки у них виявляться, їх треба виростити. Більше того, з'ясовується, що кількість молока у корів залежить від бика-виробника, їхнього батька, а він не доїться зовсім… Отже, селекція — довга та складна робота.

Суть життя на той час була зрозуміла, Енгельс встановив, що вона полягає в обміні речовин. Твердження про наявність «генів», які не руйнуються і не створюються під час обміну речовин, неминуче сприймалося як ідеалістичне. Його можна було зрозуміти так, що спадкова програма («ідея») є первинною, а її реалізація в ході обміну речовин («матерія») вторинна. Виникло чітке соціальне замовлення на біологів, які за допомогою діалектичного матеріалізму керуватимуть обміном спадковості та змінюватимуть властивості організмів у бажаному напрямку. Найбільш досяг успіху в обіцянках виконати це замовлення Т.Д. Лисенко, небезталанний висуванець М.І. Вавілова. Лисенко стверджував, що спадковість можна «розхитати» і в найкоротший термін домогтися спадкування набутих ознак, необхідних партії та уряду. Звичайно, керівництво країни підтримало Лисенка та його прихильників, а коли генетики почали пояснювати, чому у Лисенка нічого не вийде, з усією суворістю придушило «антирадянську агітацію». Вавілов помер у в'язниці від голоду незадовго до того, як Сталін погодився з вимогою Черчилля передати його «Червоному Хресту». Багато біологів рангом менше були стерті в табірний пил або залякані.

Чому в цьому посібнику ми звернулися до цієї трагічної історії? Для подальших міркувань дуже важливо, що успадкування набутих ознак має суттєво прискорювати еволюцію.

Пристосуванням до вимог середовища може бути і структура, і певна поведінкова реакція. На якій основі формується поведінка? Для більшості тварин — на тій самій, що інші ознаки. У результаті розвитку, який відбувається під генетичним контролем, у нервовій системі формується певна структура, що забезпечує необхідну поведінку. Бджола народжується готовою повідомляти про місцезнаходження їжі за допомогою танцю, а єнот-полоскун вроджено схильний до полоскання їжі у воді.

Однак існує також інший спосіб набуття пристосувальних поведінкових ознак, що називається культурним спадкуванням, тобто передачею ознаки в результаті навчання. Добре описаний приклад культурного спадкування у японських макак з острова Косима. У 1953 році спостерігачі зареєстрували випадок, коли молода самка на прізвисько Імо впустила обліплену піском бульбу батату у воду і з'їла її вже чистим. Вона встановила зв'язок між цими подіями і почала вмочати у воду також інші бульби. Частина її родичів (крім старших за цю самку за віком) «змавпувала» і перейняла цю звичку. Через якийсь час та ж самка спробувала кинути у воду рис і тим самим відокремила його від піщинок. За життя одного покоління ці ознаки поширилися серед у всіх мавп цієї популяції! Безсумнівно, що поширення цієї ознаки завдяки біологічному спадкуванню (як це спостерігається у єнотів-полоскунів) потребувало б надзвичайно тривалого терміну.

В Англії кілька десятиліть тому були поширені молочні пляшки з кришечкою з жерсті. Торговці молоком об'їжджали зранку оселі своїх замовників і залишали біля їхніх дверей пляшки. Деякі синиці навчилися розкльовувати кришки молочних пляшок та з'їдати вершки. Незабаром такі випадки стали систематичними, і молокозаводам довелося переходити на більш щільні способи пакування. Швидкість поширення нової ознаки однозначно доводить, що вона спадкувалася культурно, як спадкуються пісні у співочих гороб'їних птахів, деякі прийоми полювання у хижих ссавців та інші ознаки тварин.

Хоча культурне спадкування зустрічається у багатьох видів тварин, людина — єдиний вид, для якого воно стало основним. Позбавлена багатьох специфічних пристосувань, людина еволюціонувала завдяки своїй здатності до гнучкої поведінки, підлаштованої до різноманітних умов середовища. У міру вдосконалення механізму культурного спадкування (що відбувалося на біологічному фундаменті) пристосованість індивіда все більше визначалася не тим, що він успадкував біологічно, а тим, чого він навчився. Зверніть увагу: біологічне спадкування у типовому випадку йде без успадкування набутих ознак, а соціальне, культурне — з їх успадкуванням! Це — важливий механізм прискорення вироблення пристосувань, тобто прискорення еволюції.

Приблизно 40 — 50 тисяч років тому спрямована біологічна еволюція людини істотно сповільнилася. Продовжилося лише відсіювання особин, які істотно відхиляються від біологічної норми, та викликаний впливом паразитів природний добір. Людина стала адаптуватися до середовища культурно. Саме тому людина є біосоціальною істотою — вона має дві природи: біологічну та соціальну (культурно спадковану). Ці природи є взаємопов'язаними. Оскільки біологічна природа великою мірою визначає культурну, можна казати про півтори природи людини: біологічну і культурну, що частково визначається біологічною.

Для позначення одиниці культурної передачі (за аналогією з терміном ген) англійський еволюціоніст Річард Докінз запропонував слово мем. Мемом є будь-яка одиниця, що культурно передається: спосіб поливати устриць лимонним соком, модне слівце, звичка припиняти роботу Windows командою Alt+F4, а не Shut Down тощо (зокрема і вміння розкльовувати кришки молочних пляшок).

Розвиток людства можна спробувати описати «мовою» мемов. Втім, послідовне застосування запропонованого Докінз підходу зіштовхнулося зі складнощами. Щоб зрозуміти ці складності, треба врахувати, що опис складних систем, що складаються з багатьох взаємодіючих частин, виявляється неефективним. Так, незважаючи на всю плідність поняття «ген», описати спадковість складного організму як суму його генів неможливо. Ще в 30-х роках XX століття генетики дійшли висновку, що не окремі гени, а весь генотип в цілому визначає властивості організму (що не спростовує існування деяких ознак, що просто кодуються). Причина цього у взаємодії генів. Вочевидь, компоненти культури теж тісно взаємодіють один з одним, і «розкласти» культуру на меми неможливо.

Сказане не означає, що концепція мема марна. Наприклад, за її допомогою можна описувати феномен культурного обміну між двома спорідненими видами: людиною розумною та людиною неандертальською. Від часів, коли ці види співіснували, нам залишилися окремі пам'ятки матеріальної культури. При їх описі можна виділяти окремі меми, а потім реєструвати їх передачу від виду до виду.

Деякі з мемов, зареєстрованих у неандертальців, поширені й досі. Так, неандертальський мисливець, похований 60 000 років тому в печері Шанідар, що знаходиться на території Ірану, лежав на шарі соснових гілок і був усипаний квітами. Вінки з квітами на основі соснових гілок, які ми приносимо на похорон, мають давню передісторію.

Простір культурного спадкування, що виник, має свої особливості. Він розвинувся як засіб пристосування до мінливого середовища. На жаль, найбільш поширені не ті меми, які мають найбільшу пристосувальну цінність, а ті, які передаються найлегше через свою примітивність чи прихильність. Із цим пов'язані сумні феномени масової культури та здичавіння натовпу. З іншого боку, ми можемо впливати на свою культурну еволюцію (наприклад, за умови правильної організації освіти) набагато більше, ніж на біологічну.

«Нейрофізіолог Джеймс У. Прескотт провів приголомшливий кроскультурний статистичний аналіз 400 доіндустріальних товариств. Він виявив, що там, де дітям сповна дістається фізична ласка, люди схильні відкидати насильство. Навіть суспільства, де не прийнято пестити дітей, породжують несхильних до насильства дорослих, якщо в них не пригнічується сексуальна сексуальність. Прескотт вважає, що культури, які тяжіють до насильства, складаються з індивідуумів, позбавлених тілесних насолод протягом двох критичних періодів життя: в дитинстві або в підлітковому віці. Там, де заохочуються фізичні ласки, немає схильності до крадіжки, організованої релігії та показної розкоші. Там-таки, де до дітей застосовуються фізичні покарання, — у звичаї рабовласництво, часті вбивства, тортури, завдання каліцтв ворогам; в таких суспільствах жінка визнається нижчою істотою і існує віра в одну або кілька надприродних істот, що втручаються у повсякденне життя.

Ми недостатньо добре розуміємо людську поведінку, щоб упевнено говорити про механізми, які лежать в основі цих відносин, проте ми можемо про них здогадуватися. Прескотт пише: «Вірогідність того, що суспільство, яке заохочує ласки дітей і терпимо ставиться до дошлюбних статевих відносин, буде схильне до фізичного насильства, становить два відсотки. Шанси, що цей зв'язок випадковий, становлять 1 до 125 000. Я не знаю інших параметрів, які мали б таку високу передбачувальну силу». Діти дуже потребують фізичних пестощів, підлітками владно рухає сексуальність. Якщо в юності вони отримують бажане, то суспільство набуває дорослих, не схильних підтримувати агресію, територіальність, ритуали та соціальну ієрархію (хоча зі зростанням діти можуть отримати чималий досвід подібної рептильної поведінки). Якщо Прескотт має рацію, в епоху ядерної зброї та ефективних контрацептивів жорстоке поводження з дітьми та придушення сексуальності є злочином проти людяності. А поки що кожен з нас здатен зробити незаперечний особистий внесок у майбутнє світу, ніжно обіймаючи своїх дітей» (Карл Саган, 2005).

 

Дополнительные материалы:

Августовская сессия: пенсионный возраст

Учебная модель: Механизмы, обеспечивающие приспособительное поведение

Колонка: Дар Изоры, или игра в бисер

Колонка: Кофе и со-знание ноосферы