Екологія: біологія взаємодії. VI-15. (доповнення) Про тваринну природу людини

Д. Шабанов, М. Кравченко
Екологія: біологія взаємодії

БІОСИСТЕМИ. БІОСФЕРА
ЕКОСИСТЕМИ. ПОПУЛЯЦІЇ
ОРГАНІЗМИ У ДОВКІЛЛІ
ЛЮДСТВО ТА ЙОГО ДОЛЯ

← VI-14. Концепція сталого (невиснажливого) розвитку

VI-15. (доповнення) Про тваринну природу людини

VI-16. (доповнення) Чим людина відрізняється від інших тварин? →

 

VI-15. (доповнення) Про тваринну природу людини

Чи є образливим для людини те, що її відносять до тварин? Коли в повсякденному житті говорять про когось, що він «як тварина», зазвичай хочуть цим показати, що він діє негідним для людини чином. Багатьом із нас словосполучення «людина та інші тварини» здається неможливим чи образливим. Як, наприклад, називатиметься підручник фізіології для біологічних факультетів університету? «Фізіологія людини та тварин»! Такі граматичні конструкції підштовхують нас сприймати себе як щось принципово відмінне від інших тварин. Ці застарілі мовні конструкції слід долати, позбавлятися нав'язуваних ними шаблонів.

Те, що людина є твариною, це добре чи погано? Поставлене питання не має сенсу. "Добре", "погано" — це етичні оцінки. Вони мають сенс для оцінки ситуацій, де можливий вибір різних способів дій. Вибір людини, що могла, припустимо, ударити або утриматися, допускає моральну оцінку, ми можемо оцінити її вчинок як добрий чи поганий. Homo sapiens Linneus, 1758 є твариною, тобто належить до земних багатоклітинних еукаріотів, які харчуються іншими організмами або їх частинами, поїдаючи їх у вигляді окремих частинок, тут ніякого вибору не існує. До речі, у попередній пропозиції наведено повну зоологічну назву нашого виду, що включає прізвище вченого, що присвоїв цю назву, і рік опису. Як і інші природничі факти (що Земля обертається навколо Сонця, що молекула води складається з двох атомів Гідрогену та одного атома Оксигену, що жінки відрізняються від чоловіків тощо), ця обставина не є доброю і не є поганою, воно просто має місце настільки, наскільки це випливає із наукової картини світу.

Слід особливо наголосити, що обговорюваний факт (людина належить до тварин) не є також спробою спростувати віру. Наука та релігія принципово відрізняються один від одного. Наука — спосіб побудови достовірного та практичного знання, заснованого на фактах. Строго кажучи, в науці не існує абсолютної істини — є лише узгоджені з фактами висновки, які заслуговують на довіру. Те, що наш вид є одним із багатьох видів тварин, — не постулат, а єдине пояснення, яке добре узгоджується з усією сукупністю природничих фактів. На відміну від науки, релігія заснована на вірі та чудовому одкровенні. Головні для релігії питання неможливо ставити під сумнів. Оскільки нас цікавить наука, ми не будемо вдиратися на територію релігії й просто підкреслимо, що наші висновки та міркування стосуються зовсім іншої галузі. Один із найбільших мислителів XVIII століття Вольфганг Ґете стверджував, що завжди існує два головні питання: «навіщо» і «як», і ці питання не треба змішувати. Друге питання повністю належить до компетенції науки; у нашому курсі ми займаємось саме ним.

Генетично, фізіологічно, біохімічно людина — плоть від плоті земної фауни (і, ширше, всієї біосфери). Сьогодні зібрано безліч доказів її поступового становлення під час еволюції життя на Землі. Генеалогічне дерево людини виявилося набагато складнішим, ніж здавалося століття тому, оскільки наша група розвивалася кількома незалежними гілками. Наприклад, 50 тисяч років тому на Землі мешкало щонайменше трьох (імовірніше — чотири чи більше) видів роду Людина!

Порівняльні дослідження людини й так званих людиноподібних мавп, проведені останнім часом, показали їхню виняткову близькість. Ще недавно людину і, наприклад, шимпанзе було заведено відносити до різних зоологічних родин: людину до родини Hominidae — Люди, а людиноподібних мавп — до родини Pongidae. За недавнім рішенням провідних приматологів (фахівців з вивчення ряду Primates), шимпанзе, горил та орангутанів слід відносити до родини Hominidae. Цей факт ще належним чином не усвідомлений суспільною свідомістю: на думку зоологів, шимпанзе, горили та орангутани є людьми! З іншого боку, Людина розумна є мавпою. Ще з XIX століття ряд Примати (Primates) прийнято ділити на два підряди: Напівмавпи (Prosimii) і Мавпи (Antropoidea). Ми належимо до другої групи.

Навіщо ми приділяємо стільки уваги цьому питанню? Вивчаючи світ, людина пізнає з нових точки зору сама себе. Одне з визначень екології, яке ми дали на початку цього курсу, було таким: екологія — це наука про взаємозв'язки, які забезпечують існування організмів (включно з людиною) та надорганізмових систем: популяцій, екосистем та біосфери. Сьогодні існування людини під загрозою. Якщо ми хочемо вирішити завдання, що стоять перед нами, нам слід позбавитися від будь-яких забобонів!