Додатки

Екологія: біологія взаємодії. Додаток III. Рекомендована література

Перелік рекомендованої літератури для курсу екології з посиланнями для завантаження.

Екологія: біологія взаємодії. Додаток I. Програма курсу екології (=«біоекології»)

У білетах для заліку або іспиту за курсом екології (= «біоекології»), прийнятих в ХНУ ім. В.Н. Каразіна, наведені формулювання, що відповідають основній частині цієї програми. У тестах можуть бути використані також питання, пов'язані з додатковим програмним матеріалом.