G1. Енергія з минулого. «Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери»

 

Онлайн-матеріали до курсу "Природничі науки.
Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери
"
Лабораторія інтегруючого викладання природничих наук
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

 

Розділ II. Виникнення та розвиток Всесвіту і Землі
Блок G. Новий етап розвитку Землі

 
 

G1. Енергія з минулого

 

 

...у роботі...