T1. Стратегія наших дій. «Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери»

 

Онлайн-матеріали до курсу "Природничі науки.
Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери
"
Лабораторія інтегруючого викладання природничих наук
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

Майбутнє біосфери

Розділ  XІ. Науковий світогляд і життя
Блок T. Що робити?

Ми створюємо майбутнє
S5

T1. Стратегія наших дій

T2

 

...у роботі...