Біологія. Вступ до фаху. Завдання II: Огляд наукової статті

 

ЗАВДАННЯ ІІ: Огляд наукової статті

«Запитання Писанця»:
І шо?

(традиційне запитання Євгена Максимовича Писанця, першого президента Українського герпетологічного товариства, яке він задавав після закінчення будь-якої доповіді, яка заздалегідь не містила відповіді на це питання)

Студенти мають зробити стислий огляд якісної біологічної статті, яку вони мають обрати самі з врахуванням сфери свого інтересу. Треба не просто написати текст в академічному чи науковому стилі; не просто коректно цитувати в ньому використані джерела. Це має бути огляд якісної міжнародної біологічної статті. Оскільки головною мовою науки у сучасному світі є англійська, пропоную зробити огляд певної англомовної біологічної статті, що опублікована за останнє десятиріччя в авторитетному міжнародному журналі. Наприклад, такими є журнали Nature Group. Статтю для аналізу можна обрати серед журналів цієї групи (попереднє посилання) або з використанням тематичного пошуку. Ще один з найавторитетніших журналів — Sciense. Слід використовувати саме статті (Articles), а не новини (News) тощо. Краще за все обирати статті відкритого доступу (Open Access).

Звісно, «за умовчанням» мова огляду — українська, адже навчання відбувається українською. Допустимі огляди англійською; російську мову прошу не використовувати (її й так забагато у нашому оточенні). Тим студентам, хто погано володіє англійською, раджу користуватися онлайн-перекладачами; здається, найкращу репутацію з них останнім часом має DeepL, який, крім іншого, можна використовувати як розширення (extension) для Chrome та низки інших браузерів. У випадку необорних проблем з англійською можна використати статті у якісних міжнародних журналах, написані іншими мовами Європейського Союзу (у разі, якщо ви почнете шукати такі статті, ви побачите, наскільки в міжнародній науці переважає англійська).

Зверніть особливу увагу на структуру наукової статті, про яку ви розповідаєте. Порівняйте цю структуру з типовою структурою статті: Назва (Title);  Автори (Authors); Резюме (Summary); Ключові слова (Key words); Вступ (Introduction); Матеріал (Material); Методи (Methods); Результати (Results); Обговорення (Discussion); Подяки (Acknowledgements); Використані джерела (References); Додатки (Appendices). Деякі елементи цієї структури можуть бути відсутні або певним чином об'єднані, але у більшості наукових статей ви можете побачити майже усі перелічені елементи. Роблячи огляд статті, логічно пройти по цих елементах структури (крім, можливо, резюме, яке само по собі буде частково перетинатися з оглядом, та ключових слів, які слугують переважно для пошуку статей, які стосуються певної теми).

Вимоги до огляду: 
— він має бути цікавим для свого автора і потенційних читачів (інших студентів-першокурсників);
— він має бути написаним у стилі, наближеному до наукового;
— він має бути зрозумілим без додаткових пояснень для читача зі шкільною освітою;
— текст має бути написаним студентом самостійно, своїми словами, або містити чітко показані цитати;
— огляд має містити коректне цитування джерел, правильно оформлені посилання та правильно зроблений опис літературних джерел;
— в цілому огляд має давати уявлення чому щось робили, який матеріал і якими методами досліджували, що зареєстрували, що з цього витікає та чим це важливо.

Орієнтовний обсяг огляду — приблизно півтори сторінки (у разі необхідності можна відходити від цього орієнтиру).

Досвід аналізу перших оглядів дозволяє визначити кілька типових недоліків. Простіше виправити проблеми з назвою роботи. 

Уявіть собі огляд, припустимо, цієї статті. Яка назва цього огляду (назва в тексті, не назва файлу!) є найбільш адекватною:
— Іванов, 2;
— Аромат привабливості та запах успіху: крос-модальні впливи на сприйняття людини;
— Огляд статті «Аромат привабливості та запах успіху: крос-модальні впливи на сприйняття людини»;
— Дослідження впливу запахів інших людей на їх сприйняття, згідно з роботою Charles Spence у журналі Cognitive Research (2021).

Складніше написати текст, який буде зрозумілим для його потенційних слухачів.

Звісно, остання (а крім неї корисно вказати ім'я та прізвище автора огляду. Ні, не треба жорстко копіювати структуру цієї назви (у разі назви файлу — треба, а назви тексту — ні). Але лише з останньої назви зрозуміло, що мова йде про огляд певної статті, і зазначено її автора, рік та журнал.

В епіграфі до цієї сторінки наведено те, що можна назвати «запитанням Писанця». Слід пам'ятати, що будь-які дослідження, будь-які результати мають сенс не сами по собі, а у зв'язку з тими уявленнями, які мали місце до цього дослідження. Стаття, що має сенс, відповідає на якесь явне або неявне запитання. Ця відповідь може щось проясняти, відкривати нові можливості, ставити нові запитання. Коли зрозуміло, як обговорюване дослідження розвиває наявні уявлення, відкриває нові можливості, відповідь на питання «і шо?» стає зрозумілою. Оптимальний варіант — не чекати, поки хтось поставить це запитання, а відразу будувати огляд таким чином, щоб заздалегідь давати відповідь на це запитання.

Огляди слід розміщувати у форматі *docx або *pdf у стрічці Telegram під назвою Прізвище_Завдання ІІ.