Екологія: біологія взаємодії. Титул та передмова

Д. Шабанов, М. Кравченко
Екологія: біологія взаємодії

БІОСИСТЕМИ. БІОСФЕРА
ЕКОСИСТЕМИ. ПОПУЛЯЦІЇ
ОРГАНІЗМИ У ДОВКІЛЛІ
ЛЮДСТВО ТА ЙОГО ДОЛЯ

← Зміст

Титул та передмова

I-01. «Екологія» — що це? →

 

Екологія: біологія взаємодії

Підручник для студентів біологічних спеціальностей університетів

Д.А. Шабанов, М.О. Кравченко

Харків, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2011-2024

Цією сторінкою автори починають роботу над створенням української версії другого видання їх підручника екології. Робота організована так: у Мережу (на сайт Batrachos.com) було викладено російський текст, що відповідав першому виданню (воно мало назву «Материалы для изучения курса общей экологии с основами средоведения и экологии человека»), а потім почалося поступове виправлення і доповнення цього тексту. Паралельно з російським варіантом підручника з 2015 року в Мережі на цьому ж сайті розпочато розміщення українського варіанту. Починаючи з 2021 року зміни, які вносять автори у підручник, стосуються лише української його версії; посилання на російську версію прибрані, її оновлення зупинене. II світова війна призвела до суттєвого зниження використання німецької мови у міжнародній науці; це стало наслідком злочинів гітлеризму. Аналогічно, як вважають автори, злочини Московії мають призвести до різкого скорочення використання російської мови в освіті та науці.

Яке зображення може стати символом цього підручнику і, загалом, курсу? Ми не знайшли нічого, що було б кращим за гравюру Пітера Брейгеля (точніше, гравюри Пітера ван дер Хейдена за рисунком Брейгеля) «Великі риби їдять маленьких риб». Це зображення, створене в 1557 році, ілюструє старе голландське прислів'я, але, як здається, може розглядатися як значно ширша метафора функціювання природи та відносин з нею людини.

У ході роботи з удосконалення цього підручника буде особливо корисною конструктивна критика від зацікавлених читачів. Автори просять про неї й будуть за неї щиро вдячними.

Д. А. Шабанов, професор кафедри зоології та екології тварин Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор біологічних наук (спеціальність 03.00.16 — екологія), професор
М. О. Кравченко, доцент кафедри зоології та екології тварин Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, кандидат біологічних наук (спеціальність 03.00.16 — екологія)

Коментарі

Картинка користувача Валерия Василенко.

Вибачте, якщо це зайве, але у самому початку "III — биогеоценология, екологія угруповань і популяційна екологія (розділи 3 і 4);" потрібно перекласти термін "биогеоценология" на укр. мову.

Дякую, виправляю...

Євген Редько, наш колега з філософського факультету, запропонував слушний варіант правки цієї сторінки. Ця допомога з вдячністю приймається авторами