Біологія. Вступ до фаху. Корисні посилання

З 4 жовтня 2022 року автори цього сайту, Дмитро Андрійович Шабанов (професор кафедри зоології та екології тварин Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) та Марина Олександрівна Кравченко (доцент тієї ж кафедри), спільно з Юрієм Гарійовичем Гамулею (деканом біологічного факультету, доцентом кафедри ботаніки та екології рослин Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) починають викладання курсу "Біологія. Вступ до фаху" для студентів-першокурсників спеціальності "Біологія". Тут зібрані посилання, що є корисними для цього курсу.

 

Сайт Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Сайт біологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Статут Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному університету імені В.Н. Каразіна.

 

МОН (Міністерство освіти та науки України). 

НАЗЯВО (Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти).

ЄДЕБО (Єдина державна електронна база з питань освіти)

Закон України «Про вищу освіту» (2014); Закон України «Про освіту» (2017)

 

Стандарт вищої освіти: підготовка бакалаврів за спеціальністю 091 Біологія.

Дані про заклади, що готують бакалаврів за спеціальністю 091 Біологія, на сайті інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA».

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів за спеціальністю 091 Біологія в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

Навчальні плани підготовки бакалаврів за спеціальністю 091 Біологія в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

 

Євген Ніколаєв. Академічна доброчесність: інформаційні бюлетені.