Секс на R

SexOnR–10_Fisher. Моделювання рівноваги Фішера (Завдання III)

Чому у багатьох роздільностатевих популяціях ми спостерігаємо співвідношення статей 1:1? Уявіть собі популяцію, в якій лише 1/10 самців (кожен з яких у середньому запліднює 9 самиць). Така популяція не буде «сплачувати» подвійну вартість статі, адже в ній на продукування самців буде витрачатися лише 1/10 ресурсів! Чому ми не спостерігаємо такі популяції?

SexOnR–08_Sturtevant. Моделювання циклічно змінюваного добору за Стертевантом та іншими (Завдання II)

Одна з ідей, яку було висунуто для пояснення парадокса Мейнарда Сміта, просто проситься на те, щоб дослідити її за допомогою імітаційного моделювання. Ця ідея належить Альфреду Стертеванту і була розвинена (спрощена) Вільямом Гамільтоном та Олексієм Кондрашовим

SexOnR–07_MaynardSmith. Моделювання парадокса Мейнарда Сміта (Завдання I)

Шановні слухачі курсу! Щоб щось насправді зрозуміти, вам необхідно починати моделювання. Тут — деякі ідеї...

SexOnR–09_TwoSexes. Чому статей саме дві? (Опис проблеми III)

Чому статей дві, а не якась інша кількість? Тому що переважна більшість видів зі статевим відтворенням продукує два типи гамет

SexOnR–06_Sex. «Стать – королева проблем еволюційної біології» (Опис проблеми II)

«Стать — головний виклик сучасної теорії еволюції... королева проблем еволюційної біології», сказав американський біолог Грем Белл. Чому він так вважав? Чому з ним є сенс погодитися?

SexOnR–13. Добір за двома ознаками у гермафродитів, з сексом та без нього

На цьому етапі ми маємо побудувати достатньо складну модель та зрозуміти, у чому "сила" сексу

SexOnR–12. Моделювання добору за моногенною ознакою у гермафродитів

Перша модель ускладнюється. В ній з'являється секс — поки що у гермафродитів

SexOnR–03_ModelTypes. Типова побудова моделей у курсі (R-довідник II)

Різні моделі, що будуть створюватися у курсі, матимуть багато спільного. Слід розібратися, як вони можуть бути побудовані

SexOnR–04_Half-stuff. Напівфабрикати для створення R-моделей (R-довідник III)

На цій сторінці будуть збиратися фрагменти скриптів R, які можуть бути корисними для побудови різних моделей